คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 27/2562 (ระหว่างวันที่ 2-8 ก.ค. 62)

09-07-2019 17:44:25 น.

วันที่ 2 ก.ค. 62 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “มูน” (MUN) เคลื่อนตัวผ่านเกาะไหลหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยและเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ 4 ก.ค. 62 หลังจากนั้นพายุอ่อนกำลังลงจนเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับในช่วงวันที่ 2-3 ก.ค. 62 มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและประเทศลาวเข้าสู่พายุโซนร้อน “มูน” ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งบริเวณภาคใต้ตอนบน หลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ประเทศไทยมีฝนลดลงในหลายพื้นที่

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 26/2562 (ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62)

02-07-2019 10:37:12 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของประเทศไทย และหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร พะเยา ตาก กาญจนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ เลย ปราจีนบุรี นครนายก จันทบุรี ตราด เพชรบุรี และราชบุรี ในช่วงวันที่ 24-30 มิ.ย. 62 ส่วนภาคใต้มีฝนตกลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต ในช่วงวันที่ 24-29 มิ.ย. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 349 มิลลิเมตร กาญจนบุรี 162 มิลลิเมตร และจันทบุรี 154 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 25/2562 (ระหว่างวันที่ 18-24 มิ.ย. 62)

24-06-2019 17:22:24 น.

ช่วงวันที่ 18-19 มิ.ย. 62 ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศกัมพูชาและอ่าวไทยตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 278 มิลลิเมตร จังหวัดสตูล 133 มิลลิเมตร และจังหวัดตรัง 113 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 24/2562 (ระหว่างวันที่ 11-17 มิ.ย. 62)

19-06-2019 08:49:31 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมามีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 62 ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาพัดสอบกัน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เลย กาฬสินธุ์ หนองคาย นครราชสีมา ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบ โทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 241 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 203 มิลลิมตร และจังหวัดปัตตานี 174 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 23/2562 (ระหว่างวันที่ 4-10 มิ.ย. 62)

19-06-2019 08:47:44 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กลับมามีกำลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มิ.ย. 62 ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาพัดสอบกัน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ เลย กาฬสินธุ์ หนองคาย นครราชสีมา ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ลพบุรี นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมทั้งบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบ โทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 241 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 203 มิลลิมตร และจังหวัดปัตตานี 174 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 22/2562 (ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.-3 มิ.ย. 62)

05-06-2019 09:12:08 น.

ช่วงตันสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์มีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ หลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อ่อนกำลังลง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้มีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ 323 มิลลิเมตร จังหวัดน่าน 310 มิลลิเมตร และจังหวัดสกลนคร 155 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 21/2562 (ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ค. 62)

28-05-2019 10:20:30 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยมีกำลังปานกลาง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย เกิดลมพัดสอบกันบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักในบางแห่ง หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีบริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศจีนตอนใต้และทะเลจีนใต้ ทำให้เกิดแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดแพร่ 146 มิลลิเมตร จังหวัดนครพนม 144 มิลลิเมตร และจังหวัดน่าน 130 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2562 (ระหว่างวันที่ 14-20 พ.ค. 62)

21-05-2019 17:09:45 น.

สัปดาห์นี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งมีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวตลอดสัปดาห์ ส่วนในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์บริเวณประเทศไทยตอนบนมีปริมาณฝนลดลง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 174 มิลลิเมตร ปัตตานี 132 มิลลิเมตร และตราด 129 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2562 (ระหว่างวันที่ 7-13 พ.ค. 62)

14-05-2019 15:59:31 น.

สัปดาห์นี้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ทำให้เกิดลมพัดสอบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนด้านรับลมมรสุมในภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคตะวันออก และด้านตะวันตกของประเทศไทยตอนบน มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่ง หลังจากนั้นบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันตกฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 228 มิลลิเมตร จังหวัดอุบลราชธานี 184 มิลลิเมตร และจังหวัดพังงา 169 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2562 (ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-6 พ.ค. 62)

09-05-2019 08:59:48 น.

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตลอดสัปดาห์ ส่วนในช่วงวันที่ 3-4 พ.ค. 62 ความกดอากาศสูงเคลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับกระแสลมตะวันตกและลมใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทย และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดลมพัดสอบในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในช่วงปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพังงา 175 มิลลิเมตร สกลนคร 133 มิลลิเมตร และระนอง 123 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2562 (ระหว่างวันที่ 23-29 เม.ย. 62)

01-05-2019 10:09:18 น.

สัปดาห์นี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 ก.ม.) ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกจากพายุฤดูร้อนในบางแห่ง ในช่วงวันที่ 23 เม.ย. 62 หลังจากนั้นฝนจะลดลง เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้อ่อนกำลังลงในช่วงวันที่ 24-25 เม.ย. 62 ต่อมาในช่วงวันที่ 26 เม.ย. 62 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กลับมามีกำลังแรงขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเลย 91 มิลลิเมตร จังหวัดสกลนคร 84 มิลลิเมตร และจังหวัดชัยภูมิ 83 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2562 (ระหว่างวันที่ 16-22 เม.ย. 62)

23-04-2019 09:46:24 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีกระแสลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับในช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และกระแสลมตะวันตกที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงต้นสัปดาห์ ส่วนภาคใต้ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในหลายพื้นที่ ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสตูล 76 มิลลิเมตร เพชรบุรี 68 มิลลิเมตร และน่าน 66 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2562 (ระหว่างวันที่ 9-15 เม.ย. 62)

16-04-2019 08:53:37 น.

สัปดาห์นี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 ก.ม.) ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกจากพายุฤดูร้อนในบางแห่ง ในช่วงวันที่ 9-10 เม.ย. 62 หลังจากนั้นฝนจะลดลง ต่อมาในช่วงวันที่ 13 เม.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 105 มิลลิเมตร จังหวัดกระบี่ 76 มิลลิเมตร และจังหวัดศรีสะเกษ 69 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2562 (ระหว่างวันที่ 2-8 เม.ย. 62)

09-04-2019 19:56:52 น.

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงต้นสัปดาห์ ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกในบางพื้นที่จนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในบางแห่งในช่วงต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์และปริมาณฝนลดลงฝนช่วงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 103 มิลลิเมตร ตราด 99 มิลลิเมตร และนครราชสีมา 98 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2562 (ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 62)

02-04-2019 09:39:25 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้มายังประเทศไทยตอนบน จากนั้นเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่ 28 มี.ค. 62 แต่กระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 กม.) ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ความชื้นถูกยกตัวขึ้นในแนวดิ่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชก หลังจากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกแผ่ลงมายังประเทศไทยอีกครั้ง ในวันที่ 29 มี.ค. 62 ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 31 มี.ค. 62 ส่วนลมตะวันออกยังคงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกในบางแห่ง หลังจากนั้นในวันที่ 28 มี.ค. 62 ลมตะวันตกเฉียงเหนือลงมาพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้ภาคใต้กลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักในบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 140 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 130 มิลลิเมตร และจังหวัดขอนแก่น 102 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2562 (ระหว่างวันที่ 19-25 มี.ค. 62)

27-03-2019 07:57:17 น.

สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับในช่วงปลายสัปดาห์มีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ส่วนบริเวณภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงตั้งแต่กลางสัปดาห์จนถึงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 102 มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช 78 มิลลิมตร และเพชรบุรี 73 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2562 (ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. 62)

19-03-2019 11:21:38 น.

สัปดาห์นี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังอ่อนลง ส่วนลมตะวันออกกลับมาพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ของประเทศ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมยังบริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในช่วงวันที่ 14 มี.ค. 62 ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาพัดสอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (ระดับ 5.5 กม.) พัดลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันที่ 18 มี.ค. 62 ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี 63 มิลลิเมตร จังหวัดตราด 53 มิลลิเมตร และจังหวัดเลย 44 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2562 (ระหว่างวันที่ 5-11 มี.ค. 62)

12-03-2019 11:19:53 น.

สัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนบริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่เกือบตลอดทั้งสัปดาห์ สำหรับเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่ง ทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกันทั้งสิ้น 46,606 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 66% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้จริง 23,063 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 09/2562 (ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 62)

05-03-2019 09:39:46 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่เป็นลิ่มจากทะเลจีนใต้ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และในช่วงวันที่ 1-4 มี.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้มีฝนตกต่อเนื่องบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบน หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 28 ก.พ. 62 ลมตะวันออกที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสกลนคร 55 มิลลิเมตร จังหวัดตาก 48 มิลลิเมตร และจังหวัดจันทบุรี 45 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2562 (ระหว่างวันที่ 19-25 ก.พ. 62)

25-02-2019 17:58:51 น.

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับในช่วงวันที่ 21-25 ก.พ. 62 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทย ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 24-25 ก.พ. 62 ความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทย ส่งผลให้พื้นที่ส่วนใหญ่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดปัตตานี 54 มิลลิเมตร สตูล 36 มิลลิเมตร และยะลา 36 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.