คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 06/2563 (ระหว่างวันที่ 4-10 ก.พ. 63)

11-02-2020 14:32:30 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับกระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือในช่วงต้นสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น และในช่วงตั้งแต่กลางสัปดาห์ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนล่าง ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 44 มิลลิเมตร จังหวัดตรัง 29 มิลลิเมตร และจังหวัดยะลา 22 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2563 (ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 63)

04-02-2020 10:54:03 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บางบริเวณของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ แต่ถึงอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำใช้การในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือเพียง 3,699 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือเป็นปริมาณน้ำที่เหลืออยู่น้อยมาก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2563 (ระหว่างวันที่ 21-27 ม.ค. 63)

28-01-2020 14:42:28 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณด้านตะวันออกของภาคในช่วงดังกล่าว ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่จังหวัดตราด จังหวัดแพร่ และจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีปริมาณฝนเท่ากันคือ 26 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2563 (ระหว่างวันที่ 14-20 ม.ค. 63)

21-01-2020 11:49:37 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้มีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 47 มิลลิเมตร สมุทรปราการ 31 มิลลิเมตร และชุมพร 22 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2563 (ระหว่างวันที่ 7-13 ม.ค. 63)

14-01-2020 14:25:49 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังอ่อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงมีอากาศเย็น ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอ่าวไทยเกือบทั้งสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกระจายตัวเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตราด 49 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 33 มิลลิเมตร และจังหวัดฉะเชิงเทรา 26 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2563 (ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 62-6 ม.ค. 63)

08-01-2020 17:15:26 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง และความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงในช่วงกลางสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงกลางสัปดาห์ โดยมีปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 70 มิลลิเมตร จังหวัดจันทบุรี 49 มิลลิเมตร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 47 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 52/2562 (ระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค.62)

03-01-2020 15:46:49 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงได้เริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ซึ่งยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 35 แห่งทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกัน 44,287 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 62% ของความจุ สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำปานกลาง โดยเป็นปริมาณน้ำใช้การได้จริง 20,745 ล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 51/2562 (ระหว่างวันที่ 17-23 ธ.ค. 62)

24-12-2019 11:44:32 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศต่ำอ่อนกำลังลง แต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังปานกลางในช่วงวันที่ 17-18 ธ.ค. 62 ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ ต่อมาในช่วงวันที่ 19-23 ธ.ค. 62 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้อ่อนกำลังลง ส่งให้บริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2562 (ระหว่างวันที่ 10-16 ธ.ค. 62)

18-12-2019 10:04:07 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงได้เริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ซึ่งยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นและอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นจนถึงปลายสัปดาห์ ส่วนกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้ตอนล่างกลับมามีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 70 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 64 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 52 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 49/2562 (ระหว่างวันที่ 3-9 ธ.ค. 62)

12-12-2019 17:10:35 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง รวมทั้งบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในบางพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างในช่วงต้นสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 110 มิลลิเมตร ชุมพร 108 มิลลิเมตร และนราธิวาส 103 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 48/2562 (ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62)

04-12-2019 09:59:17 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ส่วนพายุไต้ฝุ่น “คิมมูริ” บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น “คิมมูริ” ในวันที่ 28 พ.ย. 62 และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเข้าใกล้ประเทศฟิลิปปินส์ ในวันที่ 2 ธ.ค. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 454 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 190 มิลลิเมตร และจังหวัดพัทลุง 179 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 47/2562 (ระหว่างวันที่ 19-25 พ.ย. 62)

25-11-2019 17:57:32 น.

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ และอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น ส่วนภาคใต้มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. 62 ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 20-22 พ.ย. 62 ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 163 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 151 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 134 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 46/2562 (ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย. 62)

18-11-2019 17:15:28 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมาหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุ “นากรี” บริเวณประเทศกัมพูชา ซึ่งยังคงทำให้ความชื้นพัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 13 พ.ย. 62 ทำให้เกิดแนวปะทะกับความชื้นที่ปกคลุมอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 13-14 พ.ย. 62 หลังจากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือกลับมาพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อีกครั้ง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 96 มิลลิเมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช 96 มิลลิเมตร และจังหวัดยะลา 83 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 45/2562 (ระหว่างวันที่ 5-11 พ.ย. 62)

12-11-2019 10:55:46 น.

วันที่ 5 พ.ย. 62 ร่องมรสุมพาดผ่านจากบริเวณอ่าวเบงกอล ภาคใต้ อ่าวไทย เข้าสู่พายุดีเปรสชันที่ทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางตลอดสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวตลอดทั้งสัปดาห์ ส่วนประเทศไทยตอนบนมีความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมในช่วงกลางสัปดาห์ส่งผลให้ช่วงดังกล่าวภาคเหนือมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวในช่วงกลางสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 194 มิลลิเมตร จังหวัดยะลา 166 มิลลิเมตร และจังหวัดพังงา 148 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 44/2562 (ระหว่างวันที่ 29 ต.ค.-4 พ.ย. 62)

06-11-2019 17:47:24 น.

พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “แมตโม” บริเวณด้านตะวันออกของประเทศเวียดนาม ในวันที่ 30 ต.ค. 62 พร้อมกับเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 31 ต.ค. 62 และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามและภาคตะวันออกของประเทศไทยในวันที่ 1 พ.ย. 62 และบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ในช่วงต้นสัปดาห์และปลายสัปดาห์ ประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยมีกำลังปานกลางในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักในช่วงต้นสัปดาห์และปลายสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดตรัง 196 มิลลิเมตร จังหวัดนราธิวาส 174 มิลลิเมตร และจังหวัดสงขลา 130 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 43/2562 (ระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค. 62)

29-10-2019 09:14:08 น.

ความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกี๋ยในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อน ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลงในหลายพื้นที่ โดยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบริเวณภาคใต้ในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์หลังจากนั้นปริมาณฝนลดลงจนถึงปลายสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 186 มิลลิเมตร จังหวัดตรัง 120 มิลลิเมตร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 113 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 42/2562 (ระหว่างวันที่ 15-21 ต.ค. 62)

22-10-2019 15:25:23 น.

ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้และประเทศไทยตอนบนในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์และอ่อนกำลังลงในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังอ่อน ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลาง ส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลง และมีฝนตกในบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักตลอดสัปดาห์และมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 205 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร 172 มิลลิเมตร และจังหวัดพัทลุง 156 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2562 (ระหว่างวันที่ 8-14 ต.ค. 62)

15-10-2019 17:44:16 น.

สัปดาห์นี้ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 8-10 ต.ค. 62 และอ่อนกำลังลง หลังจากนั้นความกดอากาศสูงอีกระลอกแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 ต.ค. 62 ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุม ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักกระจายตัวทั่วประเทศตลอดทั้งสัปดาห์ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 198 มิลลิเมตร จังหวัดสตูล 145 มิลลิเมตร และจังหวัดตรัง 139 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 40/2562 (ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 62)

08-10-2019 10:47:37 น.

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้มีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ส่งผลให้ประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ส่วนภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนัก ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลอ่าวไทย ทำให้เกิดลมพัดสอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกปานกลางถึงตกหนักและมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคใต้ ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดยะลา 168 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 156 มิลลิเมตร และจังหวัดพังงา 150 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 39/2562 (ระหว่างวันที่ 24-30 ก.ย. 62)

01-10-2019 10:53:43 น.

ในช่วงวันที่ 24-30 ก.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบริเวณภาคใต้ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 30 ก.ย. 62 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาจากประเทศจีนเริ่มอ่อนกำลังลง ส่วนลมตะวันตกเฉียงหนือที่พัดปกคลุมด้านตะวันตกของประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในด้านตะวันตก รวมทั้งภาคใต้ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 145 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี 93 มิลลิเมตร และ จังหวัดนราธิวาส 75 มิลลิเมตรสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.