คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ข้อมูลน้ำ ฝน พายุ ข้อมูลน้ำประเทศไทย ข้อมูลฝนประเทศไทย คลังข้อมูลน้ำ National Hydro Informatics and Climate Data Center NHC คาดการณ์ฝนล่วงหน้า ผังน้ำเจ้าพระยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. องค์การมหาชน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 20/2565 (ระหว่างวันที่ 10-16 พ.ค. 65)

17-05-2022 13:22:16 น.

สัปดาห์นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการในวันที่ 13 พ.ค. 65 โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุม ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกทั่วทั้งประเทศ ประกอบกับในช่วงวันที่ 15-16 พ.ค. 65 มีบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ในวันที่ 16 พ.ค. 65 บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรง โดยสามารถวัดปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง สูงสุดบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ 130 มิลลิเมตร ร้อยเอ็ด 113 มิลลิเมตร และบึงกาฬ 112 มิลลิเมตร อุดรธานี 105 มิลลิเมตร และสกลนคร 97 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2565 (ระหว่างวันที่ 3-9 พ.ค. 65)

10-05-2022 13:05:16 น.

ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเข้าสู่ประเทศไทย ทะเลอ่าวไทย และทะเลอันดามันมีกำลังแรง เนื่องจากแนวปะทะมวลอากาศคงที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลที่ในเวลาต่อมาได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน "อัสนี" ทำให้เกือบทั่วประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อำเภอวิภาวดี ไชยา และท่าฉาง ซึ่งวัดปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง ได้สูงสุด 141 มิลลิเมตร มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน 328 ครัวเรือน ประชาชนได้รับความเสียหาย 1,065 ราย และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 18/2565 (ระหว่างวันที่ 26 เม.ย.-2 พ.ค. 65)

03-05-2022 13:10:47 น.

สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยตอนบนเกิด “พายุฤดูร้อน” เนื่องจากมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และ ลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังแรงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบน รวมทั้งบริเวณ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 28 เม.ย.-2 พ.ค. 65 ทำให้ในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ 45 จังหวัด ทั้งนี้จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งเดือนเมษายน 2565 ส่งผลให้มีปริมาณฝนรายเดือนมากกว่าปกติถึง 25% โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคเหนือ ละภาคกลางที่มีฝนมากกว่าปกติถึง 71% 37% และ 12% ตามลำดับ

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 17/2565 (ระหว่างวันที่ 19-25 เม.ย. 65)

26-04-2022 13:36:17 น.

ประเทศไทยตอนบนเกิด “พายุฤดูร้อน” ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้าสู่ประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน และยังคงมีบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก ลำปาง เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 16/2565 (ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย. 65)

19-04-2022 14:47:37 น.

ช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมีอุณหภูมิกลางแจ้งสูงสุดที่อ.โพทะเล จ.พิจิตร 44 องศาเซลเซียส (16 เม.ย. 65) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 43.5 องศาเซลเซียส (17 เม.ย. 65) และอ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 44.1 องศาเซลเซียส (18 เม.ย. 65) ประกอบกับในช่วงวันที่ 16-18 เม.ย. 65 มีบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ในช่วงวันที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่งผลกระทบในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ พิจิตร ลำพูน สกลนคร มหาสารคาม อุดรธานี ชัยภูมิ นครนายก ปราจีนบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยเฉพาะบริเวณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีลมกระโชกแรงและเกิดพายุลูกเห็บตกหนักหลายพื้นที่ในวันที่ 17 เม.ย. 65

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 15/2565 (ระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย. 65)

11-04-2022 16:42:57 น.

ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ด้านฝั่งตะวันออก โดยมีปริมาณฝน สะสม 3 วัน (3-5 เมษายน 2565) สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดพัทลุง 307 มิลลิเมตรนครศรีธรรมราช 301 มิลลิเมตร ชุมพร 216 มิลลิเมตร สุราษฎร์ธานี 197 มิลลิเมตร และนราธิวาส 144 มิลลิเมตร ส่งผลให้วันที่ 5 เมษายน 2565 เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของภาคใต้ ได้แก่ อำเภอดอนสักและอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 4 ตำบล 16 หมู่บ้าน ซึ่งบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 38 ครัวเรือน อำเภอควนขนุนและอำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 40 ครัวเรือน และอำเภอสิชล อำเภอขนอม และอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถึง 270 ครัวเรือน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2565 (ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-4 เม.ย. 65)

07-04-2022 11:15:23 น.

ช่วงวันที่ 2-3 เม.ย. 65 ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะในช่วงเที่ยงของวันที่ 2 เม.ย. 65 บริเวณปากช่อง จังหวัดนครราชสีมามีอุณหภูมิ 17.5 องศาเซลเซียส และวันที่ 3 เม.ย. 65 กรุงเทพมหานครมีอุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียส ซึ่งเย็นกว่าเชียงใหม่ที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยอากาศเย็นครั้งนี้เกิดไล่มาตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ลงสู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปัจจัยที่ทำให้ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นลง ในช่วงวันที่ 2-3 เม.ย. 65 มาจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมจากการอ่อนกำลังของกระแสลมวนขั้วโลก (Polar Vortex) ที่ทำให้มวลอากาศเย็นบริเวณขั้วโลกไหลเข้ามาในบริเวณประเทศจีนมากขึ้น ประกอบกับลมตะวันออก (ลมค้า) ที่มีกำลังแรงช่วงปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้กระจายมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จากอิทธิพลข้างต้น ส่งผลให้ในช่วงวนที่ 2-3 เม.ย. 65 ประเทศไทยเกิดฝนตกหนัก น้ำหลากที่น้ำตกแม่กลาง และน้ำล้นเอ่อจากคลองคูไหวท่วมบ้านเรือน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ส่วนภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทั้งภาคใต้และทะเลอ่าวไทย ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง ส่งผลให้วันที่ 2 เม.ย. 65 เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่คลองมุย และบ้านบางจำ ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2565 (ระหว่างวันที่ 22-28 มี.ค. 65)

29-03-2022 13:28:07 น.

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอล ทำให้ลมใต้และ ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ใน ช่วงวันที่ 23-27 มีนาคม 2565 ประเทศไทยเกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึง หนักมาก และมีลูกเห็บตกในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กําแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท ร้อยเอ็ด อุดรธานี กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร ชัยภูมิ กระบี่ นครศรีธรรมราช และยะลา โดยวันที่ 27 มีนาคม 2565 อำเภอเมืองร้อยเอ็ดและอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เกิดฝนตกหนักและพายุลูกเห็บพัดถล่ม บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายถึง 45 หลังคาเรือน เช่นเดียวกับอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และเทศบาลเมืองเบตง ตำบลตาเนาะแมเราะ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก โดยสามารถวัดฝนสะสม 24 ชั่วโมง สูงสุดที่จังหวัดยะลา 65.5 มิลลิเมตร มุกดาหาร 37.2 มิลลิเมตร และจังหวัดร้อยเอ็ด 36.7 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2565 (ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 65)

22-03-2022 20:07:24 น.

ตั้งแต่วันที่ช่วงวันที่ 15-18 มี.ค. 65 ที่ผ่านมา กระแสลมตะวันตกในระดับลมชั้นบน (5.5 กม. เหนือพื้นดิน) ที่พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังแรงขึ้น และประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับมีความชื้นที่ถูกพัดเข้ามาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสามารถวัดฝนสะสมสูงสุดได้ที่จังหวัดชลบุรี 136 มิลลิเมตร รองลงมาคือ จังหวัดน่าน 125 มิลลิเมตร และจังหวัดจันทบุรี 123 มิลลิเมตร ส่งผลกระทบในพื้นที่ 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงใหม่ พิษณุโลก เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร ลําปาง เลย อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุทัยธานี และชัยนาท

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 11/2565 (ระหว่างวันที่ 8-14 มี.ค. 65)

15-03-2022 16:15:51 น.

พายุฤดูร้อน” ในช่วงวันที่ 6-8 มีนาคม 2565 โดยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและมีความชื้นที่พัดเข้ามาจากลมใต้ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้เกิดพายุฤดูร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ โดยในช่วงวันที่ 6 มีนาคม 2565 มีพายุลูกเห็บตกในรอบ 30 ปี ที่อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 50 หลัง และในวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีลูกเก็บตก ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบริเวณบ้านแม่ตะละ ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 319 หลัง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งสามารถวัดปริมาณฝนตกสะสม 24 ชั่วโมง สูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดน่าน 127 มิลลิเมตร เลย 113 มิลลิเมตร ตาก 97.5 มิลลิเมตร อุดรธานี 97 มิลลิเมตร ตราด 91.4 มิลลิเมตร เพชรบูรณ์ 86.5 มิลลิเมตร หนองคาย 85 มิลลิเมตร แพร่ 84.5 มิลลิเมตร สระแก้ว 83.5 มิลลิเมตร และฉะเชิงเทรา 82 มิลลิเมตร

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 10/2565 (ระหว่างวันที่ 1-7 มี.ค. 65)

08-03-2022 22:02:09 น.

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีฝนตกเฉลี่ย 83 มิลลิเมตร มากกว่าปกติถึง 5 เท่า หรือสูงที่สุดในรอบ 50 ปี โดยแต่ละภาคมีฝนตกมากกว่าปกติ 5-6 เท่า โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีฝนตกหนักจนทำให้มีน้ำไหลลงเขื่อนในเดือนกุมภาพันธ์มากถึง 420 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากที่สุดฅในรอบ 10 ปี และวันที่ 2 มี.ค. 65 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการและจากข้อมูลตรวจวัดสภาพอากาศสถานีโทรมาตรของสสน. พบว่า ตั้งแต่วันที่ 2-7 มี.ค. 65 ประเทศไทยมีอุณหภูมิกลางแจ้งสูงมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะวันที่ 5 มี.ค. 65 ที่มีอุณหภูมิร้อนจัด (อุณหภูมิมากกว่า 40 องศาเซลเซียส) บริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 44 องศาเซลเซียส บริเวณจังหวัดแพร่และลำปางและจากคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันที่ 7-8 มี.ค. 65 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกได้ในบางพื้นที่ เนื่องจากจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสามารถดูรายงานเก่าๆ ย้อนหลังได้ที่ http://www.thaiwater.net/report

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 09/2565 (ระหว่างวันที่ 22-28 ก.พ. 65)

02-03-2022 10:02:46 น.

ช่วงวันที่ 25-28 ก.พ. 65 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ช่วงวันที่ 25-28 ก.พ. 65 โดยมีปริมาณฝนสะสม 5 วัน (วันที่ 24-28 ก.พ. 65) สูงสุด บริเวณจังหวัดนราธิวาส 889 มิลลิเมตร ยะลา 689 มิลลิเมตร และจังหวัดปัตตานี 362 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ 10 ปี รวมถึงมีน้ำไหลลงเขื่อนบางลางมากถึง 154 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงวันที่ 26-28 ก.พ. 65 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 บริเวณภาคใต้ที่รับลมมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มฝนตกมากกว่าค่าปกติ เนื่องจากอุณหภูมิผิวน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางมีสภาวะเป็น “ลานีญา” และรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงแผ่ลงมา ปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในช่วงวันที่ 24-27 ก.พ. 65

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 08/2565 (ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. 65)

22-02-2022 15:01:57 น.

กระแสลมตะวันตกที่แผ่เสริมลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์มีกำลังค่อนข้างแรงกว่าในหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับเป็นช่วงที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามามีกำลังแรง ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ โดยช่วงวันที่ 14-15 ก.พ. 65 ได้เกิดน้ำหลากจังหวัดกำแพงเพชรและอุทัยธานี มีปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงสูงสุด ที่ จังหวัดกำแพงเพชร 189 มิลลิเมตร และอุทัยธานี 134 มิลลิเมตร ในวันที่ 15 ก.พ. 65 และในช่วงวันที่ 15-17 ก.พ. 65 ภาคใต้มีฝนหนักถึงหนักมาก ทำให้ เกิดน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งมีปริมาณฝนสูงสุด 24 ชั่วโมง ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 145 มิลลิเมตร นครศรีธรรมราช 189 มิลลิเมตร และพัทลุง 145 มิลลิเมตร ในวันที่ 16 ก.พ. 65 ซึ่งถือเป็นปริมาณฝนที่ตกมากสุดในรอบ 5 ปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เมื่อเทียบกับปริมาณฝนที่ตกในช่วงเวลาเดียวกัน

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 07/2565 (ระหว่างวันที่ 8-14 ก.พ. 65)

15-02-2022 09:49:07 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยอ่อนกำลังลง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้าปกคุลมประเทศไทยตอนบนตลอดทั้งสัปดาห์ และมีลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นและมีฝนตกในบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังปานกลาง ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 06/2565 (ระหว่างวันที่ 1-7 ก.พ. 65)

08-02-2022 15:12:37 น.

อิทธิพลของน้ำทะเลหนุน ทำให้ระดับน้ำบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้ามีค่าเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติตลอดทั้งสัปดาห์ โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือวัดค่าระดับน้ำบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าได้สูงถึง 2.10 ม.รทก. ในวันที่ 1 ก.พ. 65 เวลา 07.00 น. ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมถนนในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 1 ก.พ. 65 นอกจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ส่งผลให้เกิดพายุฝนและลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ของอำเภอขุนยวมและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในช่วงวันที่ 6 ก.พ. 65

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 05/2565 (ระหว่างวันที่ 25-31 ม.ค. 65)

01-02-2022 17:56:56 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลัง ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน และมีลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมภาคใต้และทะเลอ่าวไทย ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 04/2565 (ระหว่างวันที่ 18-24 ม.ค. 65)

25-01-2022 12:57:09 น.

สัปดาห์นี้อิทธิพลของกระแสลมตะวันตกที่พัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศ ส่งผลให้บริเวณภาคเหนือของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมาก และมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรง โดยในช่วงวันที่ 20-21 ม.ค. 65 มีฝนตกหนักมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อวัน ได้แก่ จังหวัดตราด 97 มิลลิเมตร น่าน 93 มิลลิเมตร และลพบุรี 91 มิลลิเมตร และในวันที่ 20 ม.ค. 65 ได้เกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มอย่างหนักในพื้นที่ บ้านหนองลาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 03/2565 (ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค. 65)

18-01-2022 11:54:12 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่พัดปกคลุมประเทศไทยอ่อนกำลังลง ประกอบกับมีลมตะวันตกในระดับลมชั้นบนพัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ ส่งผลให้มีฝนตกบริเวณภาคเหนือตอนบน ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนที่พัดปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้ ส่งผลให้บริเวณภาคใต้มีปริมาณฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 02/2565 (ระหว่างวันที่ 4-10 ม.ค. 65)

10-01-2022 17:10:30 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยอ่อนกำลังลง ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยอ่อนกำลังลง ส่งผลให้สัปดาห์นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิสูงขึ้นและภาคใต้มีฝนลดลง

รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 01/2565 (ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65)

04-01-2022 14:31:43 น.

สัปดาห์นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมชายฝั่งของประเทศมาเลเซียตอนล่าง ทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง ส่งผลให้ภาคใต้กลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่ 29-30 ธ.ค. 64 โดยสามารถวัดฝนตกหนักมากกว่า 90 มิลลิเมตรต่อวัน ที่สถานีนบพิตำ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดได้ 115.8 มิลลิเมตร และสถานีอบต.เทพราช ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดได้ 92.4 มิลลิเมตร และส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำริมคลองอำเภอนบพิตำและอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.