รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ ครั้งที่ 33/2560 (ระหว่างวันที่ 9-15 ส.ค.60)

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงในระยะปลายสัปดาห์ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นตลอดสัปดาห์ ข้อมูลน้ำในเขื่อนจากกรมชลประทาน ณ วันที่ 15 ส.ค. 60 ปริมาณน้ำกักเก็บคงเหลือทั้งประเทศ มีอยู่ 45,720 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 65% ของความจุอ่าง โดยเป็นน้ำใช้การได้จริง 21,193 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำใช้การคงเหลืออยู่ 2,844 และ 3,004 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำในอ่างฯอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต 2 เขื่อน คือ เขื่อนแม่กวง และเขื่อนลำตะคอง อีกทั้งมีเขื่อนน้ำอูน และเขื่อนน้ำพุง ที่มีปริมาณน้ำสูงเกินระดับกักเก็บปกติ ทำให้ต้องระบายน้ำผ่าน spill way

ดูรายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์ย้อนหลังทั้งหมด... »

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งในอดีต

บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม

ดูบันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งหมด...>>


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.