สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-04-07

สถานที่ เวลา มม.
ศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ ทต.กันทรารมย์ 20:00 91.6
เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน โรงเรียน ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก 20:00 46.6
บึงกาฬ อ.บึงกาฬ ทต.หนองเลิง 20:00 38.4
บึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อบต.หนองพันทา 20:00 34.2
อุบลราชธานี อ.เดชอุดม ทต.นาส่วง 20:00 30.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-04-07

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นครสวรรค์ อ.ลาดยาว ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 20:00 35.2
นครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำฯ ทน.นครสวรรค์ 20:00 35.2
สุโขทัย อ.บ้านด่านลานหอย ทต.ลานหอย 20:00 35.1
อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด ทต.น้ำปาด 20:00 35.0
สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 20:00 34.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-04-07

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,721 (35.07%) 921 (7%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,933 (41.36%) 1,083 (11%)
เขื่อนแควน้อย 321 (34.21%) 278 (30%)
เขื่อนป่าสักฯ 155 (16.1%) 152 (16%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,130 (27%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,434 (10%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-9%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (1%) เขื่อนกระเสียว (5%)
เขื่อนหนองปลาไหล (6%) เขื่อนภูมิพล (7%) เขื่อนคลองสียัด (7%)
เขื่อนลำพระเพลิง (8%) เขื่อนทับเสลา (10%) เขื่อนประแสร์ (11%)
เขื่อนสิริกิติ์ (11%) เขื่อนลำนางรอง (13%) เขื่อนบางพระ (14%)
เขื่อนลำแซะ (16%) เขื่อนป่าสักฯ (16%) เขื่อนมูลบน (17%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (17%) เขื่อนสิรินธร (18%) เขื่อนแม่งัด (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.