สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-02-17

สถานที่ เวลา มม.
อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี 17:00 50.2
พิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ อบต.วัดโบสถ์ 17:00 45.2
สุโขทัย อ.คีรีมาศ ทต.บ้านโตนด 17:00 38.4
หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู อบต.นาคำไฮ 17:00 38.4
พิษณุโลก อ.บางระกำ ทต.บางระกำเมืองใหม่ 17:00 34.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-02-17

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
หนองบัวลำภู อ.โนนสัง อบต.ปางกู่ 17:00 21.1
กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี อบต.โคกเครือ 17:00 22.5
อุดรธานี อ.กุมภวาปี อบต.กุมภวาปี 17:00 22.5
มหาสารคาม อ.โกสุมพิสัย ทต.โกสุมพิสัย 17:00 22.7
บึงกาฬ อ.บึงโขงหลง ทต.บึงโขงหลง 17:00 23.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-02-17

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,037 (59.7%) 4,237 (31%)
เขื่อนสิริกิติ์ 6,267 (65.9%) 3,417 (36%)
เขื่อนแควน้อย 494 (52.57%) 451 (48%)
เขื่อนป่าสักฯ 404 (42.04%) 401 (42%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
15,201 (56%)
(ล้าน.ลบ.ม)
8,505 (34%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (5%) เขื่อนสิรินธร (9%) เขื่อนกระเสียว (9%)
เขื่อนทับเสลา (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแม่งัด (92.7%) เขื่อนศรีนครินทร์ (88.24%) เขื่อนกิ่วคอหมา (87.43%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.