สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-06-20

สถานที่ เวลา มม.
สุโขทัย อ.ศรีสำโรง ทต.ศรีสำโรง 08:00 33.8
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ปังเผล 08:00 26.2
อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านยา 08:00 17.6
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.หนองลู 08:00 15.0
สุโขทัย อ.สวรรคโลก โรงฆ่าสัตว์ ทม.สวรรคโลก 08:00 12.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-06-20

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 08:00 23.1
เลย อ.นาแห้ว อบต.เหล่ากอหก 08:00 24.4
ลำปาง อ.ห้างฉัตร ชุมชนแม่ตาลน้อย 08:00 24.5
ตาก อ.อุ้มผาง ทต.อุ้มผาง 08:00 25.0
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.อมก๋อย 08:00 25.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-06-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,456 (40.53%) 1,656 (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,871 (40.71%) 1,021 (11%)
เขื่อนแควน้อย 176 (18.75%) 133 (14%)
เขื่อนป่าสักฯ 85 (8.81%) 82 (8%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,588 (30%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,892 (12%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (1%) เขื่อนสิรินธร (2%) เขื่อนคลองสียัด (7%)
เขื่อนป่าสักฯ (8%) เขื่อนกระเสียว (10%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (10%)
เขื่อนสิริกิติ์ (11%) เขื่อนภูมิพล (12%) เขื่อนทับเสลา (13%)
เขื่อนลำพระเพลิง (13%) เขื่อนแควน้อย (14%) เขื่อนวชิราลงกรณ (16%)
เขื่อนแม่กวง (17%) เขื่อนศรีนครินทร์ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.