แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-05-07

สถานที่ เวลา มม.
ลำปาง อ.เสริมงาม ทต.เสริมงาม 17:00 87.6
ยะลา อ.บันนังสตา ตำบลตลิ่งชัน 17:00 81.6
ราชบุรี อ.สวนผึ้ง อบต.ป่าหวาย 17:00 66.4
ยะลา อ.เมืองยะลา โครงการชลประทานยะลา 17:00 63.0
เพชรบุรี อ.แก่งกระจาน รร.ตชด. นเรศวรบ้านห้วยโสก 17:00 60.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-05-07

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
กาฬสินธุ์ อ.หนองกุงศรี อบต.โคกเครือ 17:00 41.4
สกลนคร อ.เต่างอย ที่ว่าการอำเภอเต่างอย 17:00 40.9
อุบลราชธานี อ.ตระการพืชผล ทต.ตระการพืชผล 17:00 40.1
แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด 17:00 39.0
เชียงใหม่ อ.หางดง อบต.สบแม่ข่า 17:00 38.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-05-07

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,625 (34.35%) 825 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,731 (39.24%) 881 (9%)
เขื่อนแควน้อย 326 (34.73%) 283 (30%)
เขื่อนป่าสักฯ 237 (24.68%) 234 (24%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,919 (25%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,223 (9%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนวชิราลงกรณ (8%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (8%) เขื่อนสิริกิติ์ (9%) เขื่อนแม่กวง (13%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนสิรินธร (16%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (16%)
เขื่อนลำปาว (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.