สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-12-15

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา 02:00 22.0
ยะลา อ.รามัน ที่ว่าการอำเภอรามัน 02:00 20.8
นราธิวาส อ.ศรีสาคร หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 02:00 19.8
ยะลา อ.กรงปินัง ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 02:00 17.4
นราธิวาส อ.สุคิริน ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 02:00 15.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-12-15

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 02:00 9.0
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 02:00 9.0
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 02:00 9.1
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 02:00 10.1
น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.ห้วยโก๋น 02:00 10.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-12-14

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,715 (42.45%) 1,915 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,979 (52.36%) 2,129 (22%)
เขื่อนแควน้อย 460 (49.04%) 417 (44%)
เขื่อนป่าสักฯ 278 (28.93%) 275 (29%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,432 (41%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,736 (19%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-3%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (6%) เขื่อนกระเสียว (7%)
เขื่อนทับเสลา (12%) เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนลำพระเพลิง (15%)
เขื่อนลำนางรอง (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (90.5%) เขื่อนศรีนครินทร์ (85.45%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.