แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงต้นสัปดาห์ ความกดอากาศสูงที่คลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยอ่อนกำลังลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้น ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงตกหนักบางแห่งจากนั้นฝนจะลดลง ในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงแต่ยังคงแผ่เป็นลิ่มลงมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศอุ่นขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุซันปาในทะเลจีนได้เหนี่ยวนำให้กระแสลมตะวันออกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และภาคใต้ ส่งผลให้สัปดาห์นี้ ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ ยกเว้นภาคใต้ที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีฝนตกปานกลางบริเวณจังหวัดชุมพรและนราธิวาส ในวันที่14 ก.พ. 61 นอกจากนี้ในวันที่ 19 ก.พ. 61 มีฝนตกปานกลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีโดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรสูงสุด3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 19 มิลลิเมตร จังหวัดกระบี่ 11 มิลลิเมตร และจังหวัดจันทบุรี 10 มิลลิเมตร

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-04-25

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ด่านชุมพล 09:00 48.4
นราธิวาส อ.ยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 09:00 45.8
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 09:00 44.0
นราธิวาส อ.รือเสาะ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 09:00 42.4
พังงา อ.คุระบุรี อบต.บางวัน 09:00 32.0

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-04-25

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
มุกดาหาร อ.ดอนตาล ดอนตาล 09:00 25.0
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 09:00 25.0
อุบลราชธานี อ.นาตาล นาตาล 09:00 26.0
น่าน อ.ทุ่งช้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง 09:00 26.8
ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 09:00 27.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-04-24

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,874 (58.49%) 4,074 (30%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,582 (58.7%) 2,732 (29%)
เขื่อนแควน้อย 356 (37.89%) 313 (33%)
เขื่อนป่าสักฯ 325 (33.83%) 322 (34%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
14,137 (53%)
(ล้าน.ลบ.ม)
7,441 (30%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิรินธร (13%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนบางลาง (88.39%) เขื่อนกระเสียว (88.37%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.