แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-07-11

สถานที่ เวลา มม.
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง โรงเรียนบ้านพูน 18:00 62.6
เพชรบุรี อ.ชะอำ อบต.ไร่ใหม่พัฒนา 18:00 55.0
พิจิตร อ.ทับคล้อ ทต.ทับคล้อ 18:00 42.0
ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 18:00 32.6
นราธิวาส อ.ศรีสาคร หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 18:00 31.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-07-11

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ลำปาง อ.เสริมงาม ทต.เสริมงาม 18:00 38.3
ลำปาง อ.สบปราบ อบต.นายาง 18:00 36.9
ลำปาง อ.แม่พริก อบต.แม่พริก 18:00 35.2
แพร่ อ.วังชิ้น หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สูง 18:00 34.9
ลำปาง อ.เถิน อบต.นาโป่ง 18:00 34.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-07-11

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 3,952 (29.36%) 152 (1%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,301 (34.71%) 451 (5%)
เขื่อนแควน้อย 153 (16.25%) 110 (12%)
เขื่อนป่าสักฯ 99 (10.36%) 96 (10%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,505 (11%)
(ล้าน.ลบ.ม)
809 (3%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-11%) เขื่อนภูมิพล (1%) เขื่อนบางพระ (3%)
เขื่อนกระเสียว (4%) เขื่อนคลองสียัด (4%) เขื่อนสิริกิติ์ (5%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (6%) เขื่อนประแสร์ (8%) เขื่อนวชิราลงกรณ (8%)
เขื่อนทับเสลา (9%) เขื่อนสิรินธร (10%) เขื่อนศรีนครินทร์ (10%)
เขื่อนป่าสักฯ (10%) เขื่อนมูลบน (11%) เขื่อนลำแซะ (11%)
เขื่อนลำพระเพลิง (12%) เขื่อนแควน้อย (12%) เขื่อนลำนางรอง (12%)
เขื่อนห้วยหลวง (13%) เขื่อนแม่งัด (15%) เขื่อนน้ำพุง (18%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (19%) เขื่อนแก่งกระจาน (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.