แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2022-05-21

สถานที่ เวลา มม.
เชียงใหม่ อ.จอมทอง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง 16:00 221.0
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี หน่วยจัดการต้นน้ำซองกาเลีย 16:00 143.8
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี รร.กองม่องทะ สาขาไล่โว่ 16:00 143.8
ลำปาง อ.เมืองปาน ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 16:00 130.2
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ปังเผล 16:00 123.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2022-05-21

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นราธิวาส อ.ยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 16:00 38.4
นราธิวาส อ.จะแนะ รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 16:00 38.3
ปัตตานี อ.ยะหริ่ง ปตร.พรุสนอ 16:00 37.4
ยะลา อ.เมืองยะลา โครงการชลประทานยะลา 16:00 36.9
นราธิวาส อ.ศรีสาคร หน่วยบริการประปาศรีสาคร (กปภ.สาขารือเสาะ) 16:00 36.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2022-05-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,592 (41.54%) 1,792 (13%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,696 (38.87%) 846 (9%)
เขื่อนแควน้อย 357 (38.04%) 314 (33%)
เขื่อนป่าสักฯ 298 (31.05%) 295 (31%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,944 (33%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,248 (13%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (9%) เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื่อนภูมิพล (13%)
เขื่อนสิรินธร (14%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.