แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-10-21

สถานที่ เวลา มม.
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ศาลากลางหมู่บ้านในล๊อค 23:00 37.2
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 23:00 28.8
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา 23:00 25.8
ชุมพร อ.ปะทิว โรงเรียนปะทิววิทยา 23:00 24.2
เชียงใหม่ อ.จอมทอง หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง 23:00 21.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-10-21

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 23:00 28.2
จันทบุรี อ.แหลมสิงห์ ทต.พลิ้ว 23:00 27.1
ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าข้าม 23:00 27.0
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 23:00 26.9
ปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี อบต.ดงพระรามณ์ 23:00 26.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-10-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,346 (39.71%) 1,546 (11%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,805 (61.04%) 2,955 (31%)
เขื่อนแควน้อย 455 (48.43%) 412 (44%)
เขื่อนป่าสักฯ 624 (64.95%) 621 (65%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,229 (45%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,533 (22%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (11%) เขื่อนศรีนครินทร์ (15%) เขื่อนวชิราลงกรณ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (107.87%) เขื่อนลำตะคอง (106.7%) เขื่อนลำพระเพลิง (105%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.21%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (92.67%) เขื่อนมูลบน (88.2%)
เขื่อนสิรินธร (86.82%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.