แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2022-06-26

สถานที่ เวลา มม.
พิจิตร อ.บางมูลนาก เทศบาลตำบลหอไกร 09:00 71.8
พิษณุโลก อ.นครไทย ทต.นครไทย 09:00 66.8
บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 09:00 65.6
เชียงใหม่ อ.แม่ริม สะพานน้ำแม่สา 09:00 55.6
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง อบต.วังยาว 09:00 55.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2022-06-26

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี ทต.กุยบุรี 09:00 35.0
ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด วัดเวฬุวัน 09:00 34.8
ปัตตานี อ.สายบุรี อบต.มะนังดาลำ 09:00 34.7
นราธิวาส อ.ตากใบ ทม.ตากใบ 09:00 34.4
แพร่ อ.เมืองแพร่ สะพานแม่แคม 09:00 34.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2022-06-25

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,810 (43.16%) 2,010 (15%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,585 (37.7%) 735 (8%)
เขื่อนแควน้อย 293 (31.18%) 250 (27%)
เขื่อนป่าสักฯ 205 (21.31%) 202 (21%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,893 (32%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,197 (13%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (8%) เขื่อนสิรินธร (10%) เขื่อนอุบลรัตน์ (13%)
เขื่อนภูมิพล (15%) เขื่อนคลองสียัด (16%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (17%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.