สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-10-22

สถานที่ เวลา มม.
สงขลา อ.สะเดา ทม.สะเดา 08:00 55.8
ชุมพร อ.ท่าแซะ บ้านน้ำเย็น 08:00 27.8
สุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน ทม.ท่าข้าม 08:00 24.0
ยะลา อ.เบตง อบต.ยะรม 08:00 23.2
ชุมพร อ.ท่าแซะ อบต.ท่าข้าม 08:00 21.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-10-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ตาก อ.อุ้มผาง สำนักสงฆ์เซปะหละ 08:00 19.9
อุทัยธานี อ.บ้านไร่ รพสต.แก่นมะกรูด 08:00 20.0
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 08:00 20.3
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 08:00 20.4
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 08:00 21.2

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-10-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,926 (44.02%) 2,126 (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,327 (56.02%) 2,477 (26%)
เขื่อนแควน้อย 501 (53.4%) 458 (49%)
เขื่อนป่าสักฯ 374 (38.91%) 371 (39%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,129 (45%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,433 (22%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (1%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนทับเสลา (12%)
เขื่อนกระเสียว (14%) เขื่อนภูมิพล (16%) เขื่อนลำนางรอง (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (94.98%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (93.21%) เขื่อนวชิราลงกรณ (88.92%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (87.83%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.