แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-06-06

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.ตากใบ ทม.ตากใบ 18:00 69.0
อุทัยธานี อ.หนองฉาง ทต.หนองฉาง 18:00 40.0
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 18:00 39.4
อุบลราชธานี อ.เดชอุดม อบต.แก้ง 18:00 39.2
นราธิวาส อ.จะแนะ ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 18:00 34.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-06-06

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นครสวรรค์ อ.ตากฟ้า อบต.ตากฟ้า 18:00 36.5
พิจิตร อ.ทับคล้อ ทต.ทับคล้อ 18:00 36.3
เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี ตำบลซับสมบูรณ์ 18:00 36.1
พิจิตร อ.สามง่าม อบต.หนองโสน 18:00 36.0
นครสวรรค์ อ.ไพศาลี ทต.ไพศาลี 18:00 36.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-06-06

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,145 (30.79%) 345 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,390 (35.64%) 540 (6%)
เขื่อนแควน้อย 223 (23.77%) 180 (19%)
เขื่อนป่าสักฯ 113 (11.75%) 110 (11%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,871 (15%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,175 (5%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-10%) เขื่อนประแสร์ (1%) เขื่อนภูมิพล (3%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (3%) เขื่อนกระเสียว (4%) เขื่อนบางพระ (5%)
เขื่อนคลองสียัด (5%) เขื่อนสิริกิติ์ (6%) เขื่อนลำพระเพลิง (8%)
เขื่อนสิรินธร (9%) เขื่อนทับเสลา (9%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (10%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (11%) เขื่อนวชิราลงกรณ (11%) เขื่อนป่าสักฯ (11%)
เขื่อนลำนางรอง (12%) เขื่อนลำแซะ (12%) เขื่อนมูลบน (13%)
เขื่อนแม่งัด (13%) เขื่อนห้วยหลวง (16%) เขื่อนหนองปลาไหล (18%)
เขื่อนแม่กวง (18%) เขื่อนน้ำพุง (19%) เขื่อนแควน้อย (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.