แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-08-05

สถานที่ เวลา มม.
บึงกาฬ อ.บึงกาฬ อบต.บึงกาฬ 15:00 135.6
ตาก อ.ท่าสองยาง อุทยานแห่งชาติแม่เมย 15:00 67.8
ปทุมธานี อ.หนองเสือ อบต.บึงชำอ้อ 15:00 61.2
อุตรดิตถ์ อ.ลับแล ทต.ศรีพนมมาศ 15:00 54.6
ร้อยเอ็ด อ.เมยวดี ทต.ชุมพร 15:00 53.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-08-05

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ยะลา อ.กรงปินัง ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 15:00 37.7
นครราชสีมา อ.โนนไทย อบต.ด่านจาก 15:00 37.3
อุดรธานี อ.บ้านผือ เทศบาลตำบลบ้านผือ 15:00 37.3
ลำปาง อ.ห้างฉัตร อบต.หนองหล่ม 15:00 37.3
ยะลา อ.รามัน ที่ว่าการอำเภอรามัน 15:00 37.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-08-05

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 3,951 (29.35%) 151 (1%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,493 (36.73%) 643 (7%)
เขื่อนแควน้อย 136 (14.5%) 93 (10%)
เขื่อนป่าสักฯ 87 (9.07%) 84 (9%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,667 (13%)
(ล้าน.ลบ.ม)
971 (4%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-10%) เขื่อนภูมิพล (1%) เขื่อนคลองสียัด (4%)
เขื่อนบางพระ (5%) เขื่อนกระเสียว (6%) เขื่อนสิริกิติ์ (7%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (7%) เขื่อนทับเสลา (9%) เขื่อนป่าสักฯ (9%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (9%) เขื่อนแควน้อย (10%) เขื่อนมูลบน (12%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (12%) เขื่อนลำแซะ (12%) เขื่อนประแสร์ (13%)
เขื่อนลำนางรอง (13%) เขื่อนสิรินธร (14%) เขื่อนน้ำพุง (15%)
เขื่อนห้วยหลวง (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.