แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-12-03

สถานที่ เวลา มม.
สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ สะพานบ้านสวนปราง 05:00 287.8
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ขุนทะเล 05:00 242.0
สุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ สะพานข้ามคลองหวาด 05:00 241.8
นครศรีธรรมราช อ.สิชล อบต.เทพราช 05:00 234.8
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง ฝายคลองเปิก 05:00 216.6

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-12-03

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย ทต.บางสะพานน้อย 05:00 27.9
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อบต.เขาล้าน 05:00 27.0
ชุมพร อ.ปะทิว อบต.เขาไชยราช 05:00 26.9
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 05:00 26.9
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ทต.ร่อนทอง 05:00 26.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-12-02

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,659 (42.04%) 1,859 (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,655 (59.46%) 2,805 (29%)
เขื่อนแควน้อย 439 (46.79%) 396 (42%)
เขื่อนป่าสักฯ 749 (78.03%) 746 (78%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
12,502 (46%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,806 (23%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (14%) เขื่อนศรีนครินทร์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (113.83%) เขื่อนหนองปลาไหล (105.1%) เขื่อนมูลบน (103.94%)
เขื่อนลำพระเพลิง (99.69%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.12%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (95.32%)
เขื่อนปราณบุรี (92.12%) เขื่อนทับเสลา (90.79%) เขื่อนสิรินธร (89.4%)
เขื่อนลำแซะ (88.21%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.