แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ในช่วงต้นสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยและบริเวณทะเลจีนใต้ จากนั้นบริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว และอ่อนกำลังลงในปลายสัปดาห์ ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น และในบางพื้นที่มีอากาศหนาว สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนาแน่นเกือบทั้งสัปดาห์ โดยเฉพาะทางด้านฝั่งตะวันออกของภาค เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังค่อนข้างแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เกือบตลอดสัปดาห์ โดยช่วงวันที่ 5-6 ธ.ค. 60 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากกระจุกตัวอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ส่วนในวันที่ 7 ธ.ค. 60 มีฝนตกหนักถึงหนักมากทางด้านตะวันตกของภาคบริเวณจังหวัด ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-12-15

สถานที่ เวลา มม.
สุรินทร์ อ.ปราสาท ปราสาท 13:00 26.0
ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ด่านชุมพล 13:00 23.4
จันทบุรี อ.มะขาม ทต.ปัถวี 13:00 12.0
จันทบุรี อ.เขาคิชฌกูฏ ทต.ตะเคียนทอง 13:00 4.6
สระบุรี อ.แก่งคอย โรงปูนซีเมนต์ไทยแก่งคอย 13:00 3.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-12-15

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม ทต.ขุนยวม 13:00 24.5
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า 13:00 27.9
พะเยา อ.แม่ใจ ทต.แม่ใจ 13:00 27.9
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 13:00 28.2
ลำพูน อ.บ้านโฮ่ง ทต.บ้านโฮ่ง 13:00 29.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-12-15

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,864 (80.7%) 7,064 (52%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,350 (87.8%) 5,500 (58%)
เขื่อนแควน้อย 894 (95.24%) 851 (91%)
เขื่อนป่าสักฯ 887 (92.34%) 884 (92%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
20,995 (68%)
(ล้าน.ลบ.ม)
14,299 (57%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (120%) เขื่อนกิ่วคอหมา (105.92%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (99.24%)
เขื่อนแม่งัด (99.09%) เขื่อนแควน้อย (95.24%) เขื่อนกิ่วลม (94.39%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (93.63%) เขื่อนน้ำอูน (93.49%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (93.34%)
เขื่อนหนองปลาไหล (92.64%) เขื่อนป่าสักฯ (92.34%) เขื่อนบางพระ (91.37%)
เขื่อนประแสร์ (91.15%) เขื่อนลำพระเพลิง (88.86%) เขื่อนลำปาว (88.69%)
เขื่อนห้วยหลวง (88.06%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87.89%) เขื่อนสิริกิติ์ (87.8%)
เขื่อนทับเสลา (86.41%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.