สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-11-15

สถานที่ เวลา มม.
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 07:00 70.0
ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก 07:00 65.6
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน 07:00 42.4
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ขุนทะเล 07:00 39.0
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ทต.ร่อนทอง 07:00 37.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-11-15

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 07:00 15.2
อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด อบต.ห้วยมุ่น 07:00 16.8
ตาก อ.อุ้มผาง สำนักสงฆ์เซปะหละ 07:00 17.1
น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.ห้วยโก๋น 07:00 17.2
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 07:00 17.3

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-11-14

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,888 (43.74%) 2,088 (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,225 (54.94%) 2,375 (25%)
เขื่อนแควน้อย 487 (51.86%) 444 (47%)
เขื่อนป่าสักฯ 325 (33.83%) 322 (34%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,925 (44%)
(ล้าน.ลบ.ม)
5,229 (21%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-1%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (8%) เขื่อนกระเสียว (8%)
เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนภูมิพล (16%) เขื่อนลำนางรอง (18%)
เขื่อนลำพระเพลิง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนสิรินธร (93.43%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (91.06%) เขื่อนศรีนครินทร์ (87.35%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (85.99%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.