แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงต้นสัปดาห์ความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น และปะทะกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้บริเวณตอนบนของประเทศไทยมีฝนกระจายบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน จากนั้นเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนตะวันออกแล้วอ่อนกำลังลงตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 61 แต่ยังคงเป็นลิ่มลงมายังประเทศไทยตอนบน ประกอบกับเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเกาะบอร์เนียวที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งทะเลมาเลเซียตอนกลาง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนตกปานกลางถึงหนัก และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่าง โดยปริมาณฝนสะสม 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตรของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 308 มิลลิเมตร จังหวัดปราจีนบุรี 121 มิลลิเมตร และจังหวัดนครราชสีมา 106 มิลลิเมตร

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-01-19

สถานที่ เวลา มม.
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา อบต.ขุนทะเล 04:00 26.2
นครนายก อ.ปากพลี อบต.นาหินลาด 04:00 9.6
พัทลุง อ.ป่าพะยอม อบต.ป่าพะยอม 04:00 3.2
พัทลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 04:00 1.8
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 04:00 1.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-01-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 04:00 7.8
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 04:00 8.3
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 04:00 11.8
เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม อบต.ช่างเคิ่ง 04:00 11.8
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 04:00 12.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-01-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,261 (76.22%) 6,461 (48%)
เขื่อนสิริกิติ์ 7,587 (79.78%) 4,737 (50%)
เขื่อนแควน้อย 755 (80.45%) 712 (76%)
เขื่อนป่าสักฯ 726 (75.59%) 723 (75%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
19,329 (65%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,633 (51%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (119.29%) เขื่อนกิ่วคอหมา (100.71%) เขื่อนแม่งัด (99.11%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (94.02%) เขื่อนลำพระเพลิง (90.17%) เขื่อนบางลาง (89.44%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (87.41%) เขื่อนกิ่วลม (86.65%) เขื่อนทับเสลา (85.26%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.