สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-05-27

สถานที่ เวลา มม.
ลำปาง อ.วังเหนือ ทต.บ้านใหม่ 02:00 51.0
ตราด อ.เมืองตราด ทต.ท่าพริกเนินทราย 02:00 49.2
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี อบต.ปังเผล 02:00 39.8
ตราด อ.แหลมงอบ อบต.บางปิด 02:00 33.0
เพชรบุรี อ.ท่ายาง อบต.เขากระปุก 02:00 32.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-05-27

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.แม่วาง ที่ว่าการอำเภอแม่วาง 02:00 15.2
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 02:00 21.6
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า 02:00 22.1
เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 02:00 22.1
เชียงราย อ.แม่ลาว ทต.ดงมะดะ 02:00 22.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-05-26

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 6,022 (44.73%) 2,222 (17%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,272 (44.92%) 1,422 (15%)
เขื่อนแควน้อย 196 (20.86%) 153 (16%)
เขื่อนป่าสักฯ 124 (12.87%) 121 (13%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,613 (37%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,917 (16%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (0%) เขื่อนสิรินธร (1%) เขื่อนกระเสียว (9%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (11%) เขื่อนป่าสักฯ (13%) เขื่อนคลองสียัด (13%)
เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนลำพระเพลิง (15%) เขื่อนสิริกิติ์ (15%)
เขื่อนแควน้อย (16%) เขื่อนแม่กวง (16%) เขื่อนห้วยหลวง (16%)
เขื่อนภูมิพล (17%) เขื่อนวชิราลงกรณ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.