สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-08-22

สถานที่ เวลา มม.
นครพนม อ.ศรีสงคราม ทต.ศรีสงคราม 12:00 77.8
บึงกาฬ อ.พรเจริญ อบต.ป่าแฝก 12:00 70.4
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ 12:00 61.2
ลำพูน อ.ทุ่งหัวช้าง ทต.ทุ่งหัวช้าง 12:00 57.4
อุดรธานี อ.หนองหาน อบต.บ้านยา 12:00 56.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-08-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
น่าน อ.ปัว จุดชมวิว 1715 12:00 20.2
น่าน อ.ปัว โรงเรียนพนาสวรรค์ 12:00 24.2
ตาก อ.ท่าสองยาง โรงเรียนแม่อมกิ 12:00 24.6
เลย อ.ด่านซ้าย อบต.กกสะทอน 12:00 25.2
น่าน อ.ปัว โรงเรียนภูคาวิทยาคม 12:00 25.4

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-08-22

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,569 (33.94%) 769 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,998 (42.04%) 1,148 (12%)
เขื่อนแควน้อย 169 (18.02%) 126 (13%)
เขื่อนป่าสักฯ 31 (3.26%) 28 (3%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
8,768 (24%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,072 (8%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-2%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (2%) เขื่อนป่าสักฯ (3%)
เขื่อนคลองสียัด (5%) เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนกระเสียว (9%)
เขื่อนลำนางรอง (9%) เขื่อนลำพระเพลิง (11%) เขื่อนทับเสลา (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ (12%) เขื่อนแควน้อย (13%) เขื่อนมูลบน (16%)
เขื่อนลำปาว (16%) เขื่อนสิรินธร (17%) เขื่อนลำแซะ (17%)
เขื่อนแม่กวง (18%) เขื่อนห้วยหลวง (19%) เขื่อนน้ำพุง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.