แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

รายสัปดาห์ | ย้อนหลัง

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-12-17

สถานที่ เวลา มม.
ปัตตานี อ.ปะนาเระ ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 17:00 46.8
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 17:00 43.2
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกิต 17:00 36.8
สงขลา อ.นาหม่อม อบต.พิจิตร 17:00 31.2
ปัตตานี อ.สายบุรี ที่ทำการเกษตรอำเภอสายบุรี 17:00 29.4

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-12-17

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 17:00 23.0
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 17:00 23.4
ปัตตานี อ.ไม้แก่น ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 17:00 24.0
เชียงราย อ.แม่ลาว ทต.ดงมะดะ 17:00 24.0
เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ ทต.ไชยปราการ 17:00 24.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-12-17

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,360 (69.53%) 5,560 (41%)
เขื่อนสิริกิติ์ 7,709 (81.06%) 4,859 (51%)
เขื่อนแควน้อย 689 (73.42%) 646 (69%)
เขื่อนป่าสักฯ 624 (64.95%) 621 (65%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
18,381 (64%)
(ล้าน.ลบ.ม)
11,685 (47%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (9%) เขื่อนกระเสียว (11%) เขื่อนทับเสลา (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกิ่วคอหมา (111.26%) เขื่อนแม่งัด (100.78%) เขื่อนหนองปลาไหล (95.72%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (91.78%) เขื่อนกิ่วลม (91.19%) เขื่อนปราณบุรี (89.7%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (88.49%) เขื่อนแก่งกระจาน (86.84%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.