แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2022-08-11

สถานที่ เวลา มม.
ปราจีนบุรี อ.ประจันตคาม หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.๑๐ (ประจันตคาม) 00:00 110.6
นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 00:00 109.2
เชียงใหม่ อ.แม่อาย หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ที่ ดป.๔ (โครงการบ้านเล็กฯ) 00:00 74.0
บึงกาฬ อ.บุ่งคล้า สะพานห้วยบังบาต 00:00 72.4
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา ฯ บ้านปางคอง 00:00 67.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2022-08-11

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
อุทัยธานี อ.ลานสัก อบต.ลานสัก 00:00 29.6
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 00:00 29.2
ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าข้าม 00:00 29.1
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 00:00 29.0
พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.บ้านไร่ 00:00 29.0

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2022-08-10

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,963 (44.29%) 2,163 (16%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,229 (44.47%) 1,379 (15%)
เขื่อนแควน้อย 472 (50.23%) 429 (46%)
เขื่อนป่าสักฯ 409 (42.61%) 406 (42%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
11,073 (40%)
(ล้าน.ลบ.ม)
4,377 (18%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (15%) เขื่อนภูมิพล (16%) เขื่อนอุบลรัตน์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.