แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2019-01-16

สถานที่ เวลา มม.
นราธิวาส อ.แว้ง ที่ว่าการอำเภอแว้ง 21:00 20.0
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา 21:00 15.2
ปัตตานี อ.โคกโพธิ์ ทต.โคกโพธิ์ 21:00 13.2
สระแก้ว อ.ตาพระยา อบต.ทัพราช 21:00 13.0
กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 21:00 12.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2019-01-16

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 21:00 11.3
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 21:00 11.8
แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม ทต.ขุนยวม 21:00 15.2
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 21:00 15.7
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 21:00 16.4

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2019-01-16

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,721 (64.78%) 4,921 (37%)
เขื่อนสิริกิติ์ 7,069 (74.33%) 4,219 (44%)
เขื่อนแควน้อย 621 (66.09%) 578 (62%)
เขื่อนป่าสักฯ 506 (52.67%) 503 (52%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
16,916 (60%)
(ล้าน.ลบ.ม)
10,220 (41%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (7%) เขื่อนกระเสียว (10%) เขื่อนทับเสลา (15%)
เขื่อนสิรินธร (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแม่งัด (101.41%) เขื่อนกิ่วคอหมา (91.38%) เขื่อนศรีนครินทร์ (90.58%)
เขื่อนหนองปลาไหล (87.29%) เขื่อนกิ่วลม (86.64%) เขื่อนปราณบุรี (86.39%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.