แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-04-20

สถานที่ เวลา มม.
พังงา อ.ท้ายเหมือง ทต.ลำแก่น 08:00 65.6
อุบลราชธานี อ.พิบูลมังสาหาร อบต.ระเว 08:00 63.2
เพชรบุรี อ.ท่ายาง ท่ายาง 08:00 58.0
ระนอง อ.เมืองระนอง ทต.ปากน้ำ 08:00 53.0
ระนอง อ.เมืองระนอง ทม.ระนอง 08:00 51.4

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-04-20

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุราษฎร์ธานี อ.ท่าฉาง อบต.ปากฉลุย 08:00 34.9
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 08:00 33.7
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน ประปาหมู่บ้านคลองเพลิน 08:00 33.3
อำนาจเจริญ อ.เมืองอำนาจเจริญ อบต.นายม 08:00 33.1
ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี ทต.กุยบุรี 08:00 33.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-04-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,653 (34.57%) 853 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,867 (40.66%) 1,017 (11%)
เขื่อนแควน้อย 316 (33.6%) 273 (29%)
เขื่อนป่าสักฯ 231 (24.04%) 228 (24%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
9,066 (26%)
(ล้าน.ลบ.ม)
2,370 (10%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนวชิราลงกรณ (9%) เขื่อนคลองสียัด (9%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (9%) เขื่อนสิริกิติ์ (11%) เขื่อนแม่กวง (14%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (14%) เขื่อนสิรินธร (17%) เขื่อนลำปาว (19%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.