แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงต้นสัปดาห์หย่อมความกดอากาศที่อ่อนกำลังลงจาก พายุดีเปรสชั่น “TWENTYTHREE” จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือ จากนั้นจะเคลื่อนตัวผ่านไปยังประเทศพม่า ประกอบลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้จะกลับมามีกำลังแรงขึ้น ส่วนในช่วงปลายสัปดาห์ บริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน  ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่าภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ยังมีกำลังแรง ทำให้สัปดาห์นี้ประเทศไทยมีฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ กับมีฝนตกหนักปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนล่างและด้านตะวันตกของภาคใต้ โดยปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 209 มิลลิเมตร จังหวัดระนอง 186 มิลลิเมตร และจังหวัดกาญจนบุรี 157 มิลลิเมตร ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-10-20

สถานที่ เวลา มม.
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว วังหมี 11:00 58.4
เพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง ท่าตะคร้อ 11:00 41.4
น่าน อ.เวียงสา อบต.น้ำมวบ 11:00 34.4
น่าน อ.แม่จริม รพสต.หมอเมือง 11:00 32.0
แม่ฮ่องสอน อ.สบเมย อบต.แม่สวด 11:00 30.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-10-20

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า ทต.เวียงป่าเป้า 11:00 27.4
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 11:00 28.4
หนองบัวลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู บ้านนาคำไฮ 11:00 28.9
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 11:00 29.2
กรุงเทพมหานคร อ.ราชเทวี กระทรวงวิทยาศาสตร์ 11:00 29.9

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-10-20

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,846 (73.14%) 6,046 (45%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,164 (85.85%) 5,314 (56%)
เขื่อนแควน้อย 965 (102.77%) 922 (98%)
เขื่อนป่าสักฯ 943 (98.18%) 940 (98%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
19,918 (66%)
(ล้าน.ลบ.ม)
13,222 (53%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนอุบลรัตน์ (120.67%) เขื่อนกระเสียว (116.46%) เขื่อนกิ่วคอหมา (106.08%)
เขื่อนทับเสลา (103.19%) เขื่อนน้ำอูน (102.82%) เขื่อนแควน้อย (102.77%)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (101.14%) เขื่อนน้ำพุง (100.48%) เขื่อนป่าสักฯ (98.18%)
เขื่อนหนองปลาไหล (97.06%) เขื่อนห้วยหลวง (96.89%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (96.38%)
เขื่อนประแสร์ (96.37%) เขื่อนบางพระ (96.03%) เขื่อนลำปาว (93.21%)
เขื่อนแม่งัด (90.47%) เขื่อนลำพระเพลิง (87.1%) เขื่อนสิริกิติ์ (85.85%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (85.64%) เขื่อนกิ่วลม (85.48%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.