แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2022-01-27

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.บ่อไร่ อบต.ด่านชุมพล 09:00 10.4
แพร่ อ.สอง อบต.บ้านกลาง 09:00 5.0
น่าน อ.แม่จริม สะพานน้ำว้า บ้านน้ำว้า 09:00 4.0
นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด หน่วยพิทักษ์ป่าควนนางเหวน 09:00 3.6
ตาก อ.แม่ระมาด สะพานแม่ตื่น 09:00 2.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2022-01-27

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางครก 09:00 38.8
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 09:00 35.2
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 09:00 33.2
นครนายก อ.บ้านนา อบต.ศรีกะอาง 09:00 32.7
นครศรีธรรมราช อ.เชียรใหญ่ รร.วัดทายิการาม 09:00 32.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2022-01-25

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,481 (55.57%) 3,681 (27%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,246 (44.65%) 1,396 (15%)
เขื่อนแควน้อย 767 (81.68%) 724 (77%)
เขื่อนป่าสักฯ 757 (78.9%) 754 (79%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
13,252 (49%)
(ล้าน.ลบ.ม)
6,556 (26%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (100.01%) เขื่อนลำพระเพลิง (99.39%) เขื่อนลำตะคอง (95.91%)
เขื่อนลำแซะ (94.33%) เขื่อนมูลบน (93.74%) เขื่อนลำนางรอง (92.74%)
เขื่อนหนองปลาไหล (92.64%) เขื่อนศรีนครินทร์ (91.42%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (89.01%)
เขื่อนแก่งกระจาน (87.6%) เขื่อนบางพระ (87.41%) เขื่อนประแสร์ (87.37%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.