สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-01-24

สถานที่ เวลา มม.
ตราด อ.เมืองตราด เปร็ดใน 22:00 25.2
กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 22:00 22.4
กำแพงเพชร อ.ขาณุวรลักษบุรี อบต.สลกบาตร 22:00 16.6
พิษณุโลก อ.บางกระทุ่ม อบต.บ้านไร่ 22:00 16.4
สกลนคร อ.พรรณานิคม ทต.บัวสว่าง 22:00 15.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-01-24

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 22:00 10.1
เชียงใหม่ อ. แม่แจ่ม ชุมชนบ้านแม่ละอุป 22:00 11.1
แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า อบต.ปางมะผ้า 22:00 11.2
น่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ อบต.ห้วยโก๋น 22:00 12.8
เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง อบต.เทอดไทย 22:00 12.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-01-24

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,371 (39.9%) 1,571 (12%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,609 (48.46%) 1,759 (18%)
เขื่อนแควน้อย 394 (41.95%) 351 (37%)
เขื่อนป่าสักฯ 202 (21.07%) 199 (21%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,576 (37%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,880 (16%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-5%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (4%) เขื่อนกระเสียว (7%)
เขื่อนทับเสลา (12%) เขื่อนภูมิพล (12%) เขื่อนลำพระเพลิง (12%)
เขื่อนคลองสียัด (13%) เขื่อนลำนางรอง (15%) เขื่อนหนองปลาไหล (18%)
เขื่อนสิริกิติ์ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.