แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-11-19

สถานที่ เวลา มม.
ฉะเชิงเทรา อ.ท่าตะเกียบ อบต.คลองตะเกรา 14:00 67.4
อุตรดิตถ์ อ.ตรอน ทต.ตรอน 14:00 51.4
อุตรดิตถ์ อ.พิชัย อบต.ในเมือง 14:00 44.4
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกิต 14:00 42.2
พิษณุโลก อ.นครไทย ทต.นครไทย 14:00 40.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-11-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
ปัตตานี อ.มายอ เทศบาลตำบลมายอ 14:00 25.5
ยะลา อ.ธารโต สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยะลา 14:00 26.5
พังงา อ.ท้ายเหมือง ทต.ลำแก่น 14:00 27.4
ยะลา อ.กรงปินัง ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 14:00 27.9
ตรัง อ.ย่านตาขาว ทต.ควนโพธิ์ 14:00 28.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-11-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 9,754 (72.45%) 5,954 (44%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,210 (86.33%) 5,360 (56%)
เขื่อนแควน้อย 729 (77.68%) 686 (73%)
เขื่อนป่าสักฯ 716 (74.58%) 713 (74%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
19,409 (66%)
(ล้าน.ลบ.ม)
12,713 (51%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (11%) เขื่อนกระเสียว (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกิ่วคอหมา (112.46%) เขื่อนหนองปลาไหล (100.73%) เขื่อนแม่งัด (98.99%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (96.67%) เขื่อนกิ่วลม (95.03%) เขื่อนศรีนครินทร์ (92.48%)
เขื่อนคลองสียัด (91.83%) เขื่อนประแสร์ (91.52%) เขื่อนปราณบุรี (91.31%)
เขื่อนแก่งกระจาน (90.62%) เขื่อนน้ำอูน (87.13%) เขื่อนวชิราลงกรณ (86.39%)
เขื่อนสิริกิติ์ (86.33%) เขื่อนรัชชประภา (85.15%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.