แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

ช่วงวันที่ 7-9 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง สำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชันที่ปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง และเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพรในวันนี้ (7 พ.ย. 60) และเคลื่อนสู่ทะเลอันดามันในระยะต่อไป ช่วงวันที่ 10-13 พ.ย. 60 บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนยังคงมีกำลังอ่อนลง ทำให้สัปดาห์ประเทศไทยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุด 7 วัน ที่วัดได้จากระบบโทรมาตร สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดสงขลา 212 มิลลิเมตร ปัตตานี 181 มิลลิเมตร และสุราษฎร์ธานี 146 มิลลิเมตร ตามลำดับ

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2017-11-23

สถานที่ เวลา มม.
พัทลุง อ.กงหรา อบต.คลองเฉลิม 21:00 124.8
ปัตตานี อ.ปะนาเระ ฟาร์มตัวอย่างปะนาเระ 21:00 107.2
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง อบต.บูกิต 21:00 70.4
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 21:00 68.2
นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส ที่ทำการสำนักงานแขวงการทางนราธิวาส 21:00 67.8

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2017-11-23

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นราธิวาส อ.ศรีสาคร สถานีประปาอำเภอศรีสาคร 21:00 12.3
มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร คำอาฮวน 21:00 18.6
มุกดาหาร อ.ดอนตาล ดอนตาล 21:00 18.6
สกลนคร อ.เต่างอย เต่างอย 21:00 19.1
สกลนคร อ.โพนนาแก้ว ด่านม่วงคำ 21:00 19.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2017-11-23

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 10,932 (81.21%) 7,132 (53%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,521 (89.6%) 5,671 (60%)
เขื่อนแควน้อย 939 (99.95%) 896 (95%)
เขื่อนป่าสักฯ 960 (100%) 957 (100%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
21,351 (69%)
(ล้าน.ลบ.ม)
14,655 (59%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

ไม่มี

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนกระเสียว (119.92%) เขื่อนกิ่วคอหมา (104.54%) เขื่อนทับเสลา (103.09%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (102.83%) เขื่อนป่าสักฯ (100%) เขื่อนแควน้อย (99.95%)
เขื่อนหนองปลาไหล (99.33%) เขื่อนแม่งัด (98.12%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (97.97%)
เขื่อนขุนด่านปราการชล (97.86%) เขื่อนน้ำอูน (97.58%) เขื่อนประแสร์ (96.37%)
เขื่อนน้ำพุง (92.82%) เขื่อนห้วยหลวง (92.56%) เขื่อนบางพระ (92.21%)
เขื่อนลำปาว (91.09%) เขื่อนสิริกิติ์ (89.6%) เขื่อนลำพระเพลิง (88.79%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (87.78%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.