สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-02-19

สถานที่ เวลา มม.
ชุมพร อ.ท่าแซะ บ้านน้ำเย็น 12:00 98.4
ชุมพร อ.ปะทิว โรงเรียนปะทิววิทยา 12:00 88.4
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ 12:00 62.6
ชุมพร อ.ท่าแซะ อบต.หงษ์เจริญ 12:00 59.8
ชุมพร อ.สวี อบต.เขาค่าย 12:00 47.6

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-02-19

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
น่าน อ.ปัว จุดชมวิว 1715 12:00 23.1
เลย อ.ภูเรือ ทต.ภูเรือ 12:00 25.1
ชุมพร อ.เมืองชุมพร ทต.วังใหม่ 12:00 25.2
เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว อบต.น้ำหนาว 12:00 25.3
ชุมพร อ.ท่าแซะ บ้านน้ำเย็น 12:00 25.7

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-02-19

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,151 (38.27%) 1,351 (10%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,383 (46.09%) 1,533 (16%)
เขื่อนแควน้อย 374 (39.83%) 331 (35%)
เขื่อนป่าสักฯ 182 (18.99%) 179 (19%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,091 (34%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,395 (14%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-6%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (3%) เขื่อนกระเสียว (6%)
เขื่อนคลองสียัด (10%) เขื่อนภูมิพล (10%) เขื่อนลำพระเพลิง (10%)
เขื่อนหนองปลาไหล (11%) เขื่อนทับเสลา (11%) เขื่อนลำนางรอง (14%)
เขื่อนสิริกิติ์ (16%) เขื่อนป่าสักฯ (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.