แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-03-08

สถานที่ เวลา มม.
ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ อบต.บ้านไผ่ 04:00 39.8
เลย อ.ภูเรือ ทต.ภูเรือ 04:00 31.6
ชลบุรี อ.บ่อทอง อบต.บ่อทอง 04:00 28.8
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว อบต.วังหมี 04:00 28.2
ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ อบต.ช่องสามหมอ 04:00 26.6

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-03-08

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 04:00 28.0
สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร อบต.บางกระเจ้า 04:00 27.7
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 04:00 27.6
ลพบุรี อ.หนองม่วง อบต.ชอนสารเดช 04:00 27.6
พิจิตร อ.ตะพานหิน ทม.ตะพานหิน 04:00 27.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-03-07

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,947 (36.75%) 1,147 (9%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,429 (46.57%) 1,579 (17%)
เขื่อนแควน้อย 339 (36.13%) 296 (32%)
เขื่อนป่าสักฯ 359 (37.41%) 356 (37%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,074 (34%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,378 (14%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (9%) เขื่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนศรีนครินทร์ (12%)
เขื่อนวชิราลงกรณ (12%) เขื่อนสิริกิติ์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนลำตะคอง (92.05%) เขื่อนมูลบน (86.51%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.