แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-07-23

สถานที่ เวลา มม.
แพร่ อ.หนองม่วงไข่ ทต.หนองม่วงไข่ 12:00 32.8
แพร่ อ.วังชิ้น อบต.วังชิ้น 12:00 25.2
แพร่ อ.เมืองแพร่ ทต.ป่าแมต 12:00 23.4
แพร่ อ.ลอง อบต.ทุ่งแล้ง 12:00 22.6
สตูล อ.เมืองสตูล ทต.เจ๊ะบิลัง 12:00 22.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-07-23

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
จันทบุรี อ.โป่งน้ำร้อน ทต.โป่งน้ำร้อน 12:00 26.0
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 12:00 26.5
เลย อ.นาแห้ว เหล่ากอหก 12:00 27.9
พิษณุโลก อ.นครไทย ทต.นครไทย 12:00 28.2
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี น้ำตกเกริงกระเวีย 12:00 28.4

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-07-23

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,372 (54.76%) 3,572 (27%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,386 (56.64%) 2,536 (27%)
เขื่อนแควน้อย 181 (19.28%) 138 (15%)
เขื่อนป่าสักฯ 279 (29.01%) 276 (29%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
13,217 (49%)
(ล้าน.ลบ.ม)
6,521 (26%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (8%) เขื่อนสิรินธร (10%) เขื่อนแควน้อย (15%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนแก่งกระจาน (86.26%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.