แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-10-18

สถานที่ เวลา มม.
ยะลา อ.บันนังสตา ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านนาซัว หมู่ที่ 2 12:00 66.6
ยะลา อ.เบตง ชุมชนบ้านเหมือง 12:00 50.6
นครศรีธรรมราช อ.ฉวาง อบต.นากะซะ 12:00 46.2
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 12:00 44.6
นครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขป.๔ (บ้านน้ำตก) 12:00 44.0

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-10-18

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นราธิวาส อ.ระแงะ ทต.ตันหยงมัส 12:00 40.0
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา 12:00 39.1
นราธิวาส อ.ยี่งอ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 12:00 39.0
ยะลา อ.ยะหา เทศบาลตำบลปะแต 12:00 38.6
สตูล อ.ทุ่งหว้า อบต.ป่าแก่บ่อหิน 12:00 38.5

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-10-18

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 7,290 (54.15%) 3,490 (26%)
เขื่อนสิริกิติ์ 4,380 (46.06%) 1,530 (16%)
เขื่อนแควน้อย 928 (98.85%) 885 (94%)
เขื่อนป่าสักฯ 988 (102.91%) 985 (103%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
13,586 (51%)
(ล้าน.ลบ.ม)
6,890 (28%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (16%) เขื่อนแม่กวง (19%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (109.04%) เขื่อนทับเสลา (105.98%) เขื่อนป่าสักฯ (102.91%)
เขื่อนกระเสียว (102.42%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (99.79%) เขื่อนมูลบน (99.22%)
เขื่อนแควน้อย (98.85%) เขื่อนจุฬาภรณ์ (97.5%) เขื่อนลำพระเพลิง (97.46%)
เขื่อนอุบลรัตน์ (97.41%) เขื่อนลำตะคอง (96.21%) เขื่อนลำแซะ (95.53%)
เขื่อนประแสร์ (95.33%) เขื่อนลำนางรอง (88.66%) เขื่อนศรีนครินทร์ (85.49%)
เขื่อนสิรินธร (85.08%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.