แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-06-16

สถานที่ เวลา มม.
กาญจนบุรี อ.บ่อพลอย อบต.บ่อพลอย 06:00 87.4
ตราด อ.คลองใหญ่ อบต.ไม้รูด 06:00 87.4
ราชบุรี อ.สวนผึ้ง อบต.ป่าหวาย 06:00 71.6
กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี รร.กองม่องทะ สาขาสะละวะ 06:00 54.8
สตูล อ.มะนัง มะนัง 06:00 45.8

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-06-16

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย พรุเฉวง 06:00 28.9
สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์ อบต.แหลมฟ้าผ่า 06:00 28.8
ภูเก็ต อ.ถลาง อบต.ไม้ขาว 06:00 27.9
สกลนคร อ.โคกศรีสุพรรณ อบต.ด่านม่วงคำ 06:00 26.9
ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ทต.ราไวย์ 06:00 26.8

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-06-15

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,233 (31.45%) 433 (3%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,337 (35.09%) 487 (5%)
เขื่อนแควน้อย 231 (24.64%) 188 (20%)
เขื่อนป่าสักฯ 109 (11.39%) 106 (11%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
7,911 (15%)
(ล้าน.ลบ.ม)
1,215 (5%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนภูมิพล (3%) เขื่อนสิริกิติ์ (5%) เขื่อนวชิราลงกรณ (6%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (6%) เขื่อนคลองสียัด (6%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (10%)
เขื่อนทับเสลา (10%) เขื่อนป่าสักฯ (11%) เขื่อนอุบลรัตน์ (14%)
เขื่อนแม่กวง (15%) เขื่อนสิรินธร (18%) เขื่อนกระเสียว (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

ไม่มี
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.