แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2020-09-21

สถานที่ เวลา มม.
เชียงใหม่ อ.แม่อาย สะพานห้วยแม่สาว 10:00 78.6
น่าน อ.นาหมื่น สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 10:00 68.6
น่าน อ.บ่อเกลือ ฝายดงผาปูน 10:00 64.2
สุโขทัย อ.ศรีสัชนาลัย หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำผาเวียง 10:00 59.0
เชียงใหม่ อ.แม่อาย หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก 10:00 56.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2020-09-21

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
นราธิวาส อ.ระแงะ ทต.ตันหยงมัส 10:00 38.4
นราธิวาส อ.แว้ง ทต.บูเก๊ะตา 10:00 38.2
นราธิวาส อ.เจาะไอร้อง สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 10:00 37.3
นราธิวาส อ.ตากใบ ทม.ตากใบ 10:00 37.2
กระบี่ อ.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน 10:00 36.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2020-09-21

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 4,652 (34.56%) 852 (6%)
เขื่อนสิริกิติ์ 5,296 (55.69%) 2,446 (26%)
เขื่อนแควน้อย 311 (33.09%) 268 (29%)
เขื่อนป่าสักฯ 122 (12.73%) 119 (12%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,381 (35%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,685 (15%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (-4%) เขื่อนภูมิพล (6%) เขื่อนศรีนครินทร์ (9%)
เขื่อนกระเสียว (9%) เขื่อนคลองสียัด (11%) เขื่อนวชิราลงกรณ (12%)
เขื่อนป่าสักฯ (12%) เขื่อนทับเสลา (13%) เขื่อนลำแซะ (14%)
เขื่อนลำนางรอง (18%) เขื่อนบางพระ (18%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (90.23%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.