แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2021-09-22

สถานที่ เวลา มม.
ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท เหนือปตร.บรมธาตุ 19:00 111.4
ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ท้ายปตร.บรมธาตุ 19:00 108.4
ลำปาง อ.สบปราบ อบต.นายาง 19:00 108.2
ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท เหนือปตร.มหาราช 19:00 100.6
อุทัยธานี อ.บ้านไร่ ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 19:00 99.2

อุณหภูมิสูงสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2021-09-22

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เพชรบุรี อ.บ้านแหลม อบต.บางครก 19:00 29.2
สงขลา อ.สะเดา ทม.สะเดา 19:00 29.0
ยะลา อ.ยะหา เทศบาลตำบลปะแต 19:00 28.9
สมุทรปราการ อ.บางเสาธง อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 19:00 28.7
ยโสธร อ.กุดชุม อบต.นาโส่ 19:00 28.6

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2021-09-22

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 5,604 (41.63%) 1,804 (13%)
เขื่อนสิริกิติ์ 3,974 (41.78%) 1,124 (12%)
เขื่อนแควน้อย 680 (72.46%) 637 (68%)
เขื่อนป่าสักฯ 427 (44.46%) 424 (44%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
10,685 (37%)
(ล้าน.ลบ.ม)
3,989 (16%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนสิริกิติ์ (12%) เขื่อนภูมิพล (13%) เขื่อนแม่กวง (16%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (17%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนหนองปลาไหล (95.85%) เขื่อนประแสร์ (88.84%)
หมายเหตุ: วันที่และวันนับถอยหลังในตาราง จะอัพเดทอัตโนมัติตามวันปัจุบัน (หลังเวลาเที่ยงคืน) สำหรับข้อมูลปริมาณน้ำใช้การและน้ำระบาย จะอัพเดตหลังจากได้รับข้อมูลจากกรมชลประทาน (ประมาณ 10.00-14.00 น.)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
02 158 0901,     02 158 0910     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HII - All rights reserved.