สถานีเพชรบุรี ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

สถานีท่ายาง ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ระดับน้ำทะเลขึ้นลงรวม Storm Surge ที่ปากแม่น้ำแม่กลอง


แผนที่ฝน 24 ชม. ย้อนหลัง (มิลลิเมตร)

Full Map

รายวัน รายงานล่าสุด | ย้อนหลัง

สรุปสถานการณ์ เฝ้าระวัง

สรุปสถานการณ์ ปัจจุบัน

สรุป คาดการณ์

สถานภาพพายุที่เข้าใกล้ประเทศไทยขณะนี้:


ปริมาณฝน 24 ชม.ย้อนหลัง(มิลลิเมตร)
ล่าสุด : 2018-09-25

สถานที่ เวลา มม.
ระนอง อ.กระบุรี อบต.บางใหญ่ 06:00 51.2
ปราจีนบุรี อ.ศรีมหาโพธิ ทต.กรอกสมบูรณ์ 06:00 42.2
ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ อบต.ตาอุด 06:00 42.0
ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง ทต.ท่าข้าม 06:00 41.2
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี รพสต.บ้านโคกอุดม 06:00 39.2

อุณหภูมิต่ำสุด (องศาเซลเซียส)
ล่าสุด : 2018-09-25

สถานที่ เวลา องศาเซลเซียส
เชียงใหม่ อ.อมก๋อย อบต.อมก๋อย 06:00 20.1
เพชรบูรณ์ อ.เขาค้อ อบต.ทุ่งสมอ 06:00 20.1
เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 06:00 20.4
นครราชสีมา อ.วังน้ำเขียว วังหมี 06:00 20.6
เชียงใหม่ อ.เวียงแหง อบต.เปียงหลวง 06:00 21.1

ข้อมูลน้ำในเขื่อน (ล้าน ลบ.ม.)
ล่าสุด : 2018-09-24

เขื่อน ปริมาตรน้ำในอ่างฯ (%รนก.) ใช้การได้จริง
เขื่อนภูมิพล 8,592 (63.83%) 4,792 (36%)
เขื่อนสิริกิติ์ 8,073 (84.89%) 5,223 (55%)
เขื่อนแควน้อย 638 (67.92%) 595 (63%)
เขื่อนป่าสักฯ 614 (63.95%) 611 (64%)
รวมน้ำใช้การของ 4 เขื่อนหลัก
(ลุ่มน้ำเจ้าพระยา)
17,917 (63%)
(ล้าน.ลบ.ม)
11,221 (45%)
(ล้าน.ลบ.ม)
%รนก. <=30 น้ำน้อยวิกฤติ >30-50 น้ำน้อย >50-80 น้ำปานกลาง >80-100 น้ำมาก >100 เกินความจุเก็บกัก

เขื่อนน้ำน้อยวิกฤต (%ใช้การฯ)

เขื่อนอุบลรัตน์ (9%) เขื่อนทับเสลา (16%)

เขื่อนน้ำมากวิกฤต (%รนก.)

เขื่อนน้ำอูน (100.66%) เขื่อนแก่งกระจาน (95.77%) เขื่อนกิ่วคอหมา (93.9%)
เขื่อนศรีนครินทร์ (91.65%) เขื่อนวชิราลงกรณ (91.15%) เขื่อนขุนด่านปราการชล (89.91%)
เขื่อนรัชชประภา (85.65%)


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพ 10400
0-2642-7132,     0-2642-7133     : info_thaiwaterhaii.or.th
ขอขอบคุณ
กรมชลประทาน กรมฝนหลวง กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
สถิติเว็บไซต์

Copyright © 2016 | HAII - All rights reserved.