สำรวจอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการฯ 3 อ่าง
ชื่อภาพ อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่
คำอธิบาย

อ่างเก็บน้ำตั้งอยู่ที่ บ้านแก่งนาง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร อยู่ในลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน มีความจุโดยประมาณ 10.5 ล้าน ลบ.ม. สร้างเสร็จในปี 2540 ส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ 1,600 ไร่ด้วยระบบท่อส่งน้ำสร้างเสร็จในปี 2545 และเป็นแหล่งจ่ายน้ำผ่านระบบอุโมงค์ผันน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มน้ำลำพะยัง

การสำรวจพบ ไม้ยื้นต้นตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตัดชักลากออกมาไม่ทันเพราะเร่งรัดการก่อสร้าง และถนนตัดตามแนวขอบอ่างเก็บน้ำด้านทิศตะวันตกของอ่าง กันขวางทางน้ำที่ไหลลงอ่าง และไม่มีการวางท่อลอดถนนทำให้น้ำไหลผ่านได้โดยสะดวก

ตำแหน่ง  
ความสูงจากระดับน้ำทะเล  
วันที่บันทึกภาพ 25/7/2549