คลังข้อมูลสภาพน้ำ

Visit NECTEC's web page
[ คู่มือการใช้งาน WebSite ]
 
รายงานสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์น้ำ
      นำเสนอข้อมูลแบ่งตามรูปแบบของเส้นทางพายุ - การเกิดฝน - ไหลลงแหล่งน้ำ - ผ่านเขื่อน - เส้นทางน้ำ - พื้นที่รับน้ำเข้า ผันน้ำออก - สู่ชุมชนเมือง จนถึงระดับขึ้นลงของน้ำทะเล รวมถึงแบบจำลองเพื่อคาดการณ์และเตือนภัยน้ำท่วม น้ำแล้ง เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสมดุล และเมื่อเกิดภัยจากน้ำจะได้รวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อแนวทางในการวางแผนจัดการ ลดความสูญเสีย และแก้ไขฟื้นฟูต่อไป
ข้อมูล พื้นที่ ปรับปรุง คาดการณ์
 • เส้นทางพายุ และภาพถ่ายจากดาวเทียม
 • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายวัน ทุก 2-4 เดือน
 • ข้อมูลฝนที่ตกในพื้นที่
 • ประเทศไทย รายวัน รายเดือน
 • ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน
 • พื้นที่รับน้ำ ภาคต่างๆ รายวัน รายสัปดาห์
 • ปริมาณและระดับน้ำในลุ่มน้ำ เส้นทางน้ำ
 • พื้นที่ลุ่มน้ำ เส้นทางน้ำ รายวัน รายวัน
 • ปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่กทม.
 • ชุมชนเมือง กทม. รายชั่วโมง รายชั่วโมง
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • เป็นรายจังหวัด(ต่อครั้ง)    
 • สรุปเหตการณ์น้ำท่วม
 •      
   
  รายงานข้อมูลน้ำรายสัปดาห์
  ฉบับล่าสุด (9-15 มี.ค. 54)

                  สัปดาห์นี้บริเวณตอนบนของประเทศปริมาณฝนลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนภาคใต้มีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนมากบริเวณจังหวัดสงขลา พังงา นราธิวาส พัทลุง นครศรีธรรมราช ชุมพร ด้านปริมาณน้ำกักเก็บทั้งประทศ อยู่ที่ 40,879 ล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 926 ล้านลูกบาศก์เมตร ..
  อ่านต่อ...  รายงานย้อนหลัง


  เส้นทางพายุ และภาพถ่ายจากดาวเทียม

  ชมและค้นหาภาพพายุหมุนในอดีต
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 จนถึงปัจจุบัน
  [คำแนะนำ]  [ชมพายุ]

  สถานภาพพายุในมหาสมุทรแปซิฟิก ที่เข้าใกล้ประเทศไทย
  ขณะนี้ :
  ภาพถ่ายล่าสุด จากดาวเทียม GOES9      
     
  ชมภาพในช่วงที่ผานมา เป็นภาพยนตร์ Mpeg
  จัดทำโดย มหาวิทยาลัยโคชิ
  แผนที่อากาศสำหรับ ประเทศไทยวันนี้
  จัดทำโดย กรมอุตุนิยมวิทยา

  แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ
  สรุปรวมพายุ ในปี 2553, 2552, 2551, 2550, 2549, 2548, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543, จัดทำโดย มหาวิทยาลัยฮาวาย

  แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรแปซิฟิก จัดทำโดย University College London

  แผนที่วิเคราะห์เส้นทาง และความแรงของพายุ ในมหาสมุทรอินเดีย จัดทำโดย University College London
     

  แผนที่ความกดอากาศ ที่ระดับความสูง 0.6 และ 1.5 กม

  แผนที่ลม ที่ระดับความสูง 0.6 และ 1.5 กม.
  จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
  แผนภาพอุณหภูมิผิวน้ำทะเล
  ประเทศไทย
     
  มหาสมุทรอินเดีย
     
  ทั่วโลก
     

  จัดทำโดย Ocean Weather inc.
  ความสูงและทิศทางของคลื่นทะเล
  ประเทศไทย
    
  มหาสมุทรอินเดีย
    
  แปซิฟิคเหนือ
    
  ทั่วโลก
     
  จัดทำโดย Ocean Weather inc.

  ค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับน้ำทะเล
  จากดาวเทียม Jason-1 GFO และ ENVISAT
  ทั่วโลก   
  ข้อมูลโดย Aviso
     


  แผนภาพการเปลี่ยนแปลงรายเดือนของอุณหภูมิผิวน้ำทะเล เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล แสดงราย 2 สัปดาห์     แสดงเป็นรายเดือน

  จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

  แผนภาพการเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับน้ำทะเล แสดงการเคลื่อนตัวของความกดอากาศ พายุ และกระแสน้ำ    
  จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
  แผนภาพการศึกษาการเกิดพายุด้วยข้อมูลค่าเบี่ยงเบนความสูงระดับน้ำทะเล    
  จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
     
           
        [ดิจิทัลไต้ฝุ่น]    ชมผลงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายของพายุไต้ฝุ่นในอดีตเพื่อช่วยในการศึกษา และการทำนายสภาพของไต้ฝุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบัน
  ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศ โดยใช้ ภาพถ่ายดาวเทียม Radarsat-1 ซึ่งสามารถถ่ายทะลุเมฆได้ และภาพจากดาวเทียมLandsat และ IRS
       (ข้อมูลปรับปรุงทุกวัน โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ)
  กลับไปหน้าแรก..

   
  ข้อมูลฝนที่ตกในพื้นที่

  แผนภาพการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน    
  จัดทำโดย HAMweather
           

  แผนภาพการคาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน


  Precipitaion Forecasts
  Wind Forecasts
  จัดทำโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)


  ระบบเครือข่ายเรดาร์
  สถานภาพของประเทศไทยล่าสุดจากระบบเครือข่ายเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา.

  เรดาร์ที่เชียงใหม่
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่เชียงใหม่
  รัศมี 120 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่เชียงราย
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่พิษณุโลก
  รัศมี 240 กม.


  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่ขอนแก่น
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่สกลนคร
  รัศมี 240 กม.


  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่อุบลราชธานี รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่อุบลราชธานี
  รัศมี 120 กม.


  แสดงเวลาเป็น GMT
    
       
  เรดาร์ที่หัวหิน
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่ดอนเมือง
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่ดอนเมือง
  รัศมี 120 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่ดอนเมือง
  รัศมี 60 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    

  เรดาร์ที่สุวรรณภูมิ
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    

  เรดาร์ที่ระยอง
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    

  เรดาร์ที่ชุมพร
  รัศมี 240 กม.


  แสดงเวลาเป็น GMT
    

  เรดาร์ที่สุราษฎร์ธานี
  รัศมี 240 กม..

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่ภูเก็ต
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่ภูเก็ต
  รัศมี 120 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่กระบี่
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    
  เรดาร์ที่สงขลา
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    

  สถานภาพของประเทศไทยล่าสุดจากระบบเครือข่ายเรดาร์ของสำนักงานฝนหลวง
   
  เรดาร์ที่อมก๋อย
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาท้องถิ่น
    

  เรดาร์ที่พิมาย
  รัศมี 160 กม.

  แสดงเวลาท้องถิ่น
    
  เรดาร์ที่ชะอำ
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาท้องถิ่น
    
  เรดาร์ที่สัตหีบ
  รัศมี 240 กม.

  แสดงเวลาท้องถิ่น
    

  สถานภาพของกรุงเทพมหานครล่าสุดจากระบบเครือข่ายเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

  เรดาร์ภาษีเจริญ
  รัศมี 60 กม.

  แสดงเวลาเป็น GMT
    


     แผนภาพฝนสะสมรายวัน
  จัดทำโดย
  สถาบันวิจัยทหารเรืออเมริกา

              
     คลิ๊กบนภาพ เพื่อเข้าชมข้อมูลจาก
  สถานีตรวจวัดอากาศ

  จำนวน 118 สถานี ทั่วประเทศไทย
  (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)

  ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา
    แผนภาพแสดงการ
  กระจายตัวของ
  ปริมาณฝนเฉลี่ย 48 ปี
  ย้อนหลัง
  (ตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2540 )
  ของเดือน

  ดูของแต่ละเดือน  ดูรวมทั้งปี  ของลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมด
      สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
  (ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคเหนือ
  ภาคใต้
  ด้วยความร่วมมือจากกรมชลประทาน,บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
  กลับไปหน้าแรก..

   
  ปริมาณและระดับน้ำในเขื่อน

     รายงานสภาพของเขื่อน เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
  (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)
  ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
     รายงานสภาพของเขื่อน
  เพื่อการเก็บรักษาน้ำในประเทศไทย
  แผนภูมิเปรียบเทียบระหว่างเขื่อน
  ปริมาณน้ำไหลลง ปี 2554
  ปริมาตรเก็บกัก ปี 2554
  ปริมาณน้ำระบาย ปี 2554
  (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)
  ข้อมูลจาก กรมชลประทาน
     ข้อมูลระดับน้ำในเขื่อนต่างๆที่ผ่านมา (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)
  เขื่อนภูมิพล ย้อนหลัง 8 ปี
  เขื่อนสิริกิติ์ ย้อนหลัง 8 ปี
  เขื่อนศรีนครินทร์ ย้อนหลัง 8 ปี
  เชื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ย้อนหลัง 4 ปี
  เขื่อนเจ้าพระยา ย้อนหลัง 4 ปี
  ข้อมูลจากกรมชลประทาน
     รายงานสภาพของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เพื่อการเก็บรักษาน้ำในประเทศไทย
  (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)
  ข้อมูลจาก กรมชลประทาน
  กลับไปหน้าแรก..

   
  ปริมาณและระดับน้ำในลุ่มน้ำ เส้นทางน้ำ

     รายงานสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แสดงปริมาณการ ปล่อยน้ำออกสู่ลำน้ำ
  (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)
  ข้อมูลจาก กรมชลประทาน
     สภาพน้ำจากสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่
  แสดงข้อมูลปริมาณฝนและระดับน้ำ
  (ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)
  ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำจันทบุรี
  ลุ่มน้ำลำปาว ลุ่มน้ำเพชรบุรี
  ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำท่าตะเภา
  ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำมูลตอนบน
  ลุ่มน้ำปากพนัง ลุ่มน้ำบางปะกง
  ข้อมูลจาก กรมชลประทาน สถานการณ์น้ำแม่น้ำโขง
  ข้อมูลจาก กรมทรัพยากรน้ำ
  ลุ่มน้ำแม่กลอง
  ข้อมูลจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
    แสดงข้อมูลปริมาณน้ำท่า ระดับน้ำท่า รวมทั้งข้อมูลสถิติสถานี
  (ปรับปรุงข้อมูลทุกวัน)
  ข้อมูลจาก กรมชลประทาน

  แบบจำลองคำนวณระดับน้ำและอัตราการไหลในแม่น้ำเจ้าพระยา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

  กลับไปหน้าแรก..

   
  ปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่กทม.

     รายละเอียดข้อมูลปริมาณฝน
  ที่จุดต่างๆ บนแผนที่กรุงเทพ
  (ปรับปรุงข้อมูลทุก 15 นาที)
  ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร
     รายละเอียดข้อมูลระดับน้ำ
  ที่จุดต่างๆ บนแผนที่กรุงเทพ
  (ปรับปรุงข้อมูลทุกชั่วโมง)
  ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร
    รายละเอียดข้อมูลระดับน้ำทะเลตรวจวัดและค่าพยากรณ์
  ข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

  กลับไปหน้าแรก..   
  บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม
  ปี 2554

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคใต้ (4-9 มกราคม 2554)

 • ปี 2553

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคใต้ (26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคใต้ ( ต้นเดือนพฤศจิกายน 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคกลาง(ตุลาคม 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคตะวันออก (ตุลาคม 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตุลาคม 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคเหนือ (ตุลาคม 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณจังหวัดกาญจบุรี ราชบุรี เพชรบุรี (1-5 ตุลาคม 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากว่าค่ายจิรประวัติ (กันยายน 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภาคกลางและภาคตะวันออก (กันยายน 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผลกระทบจากพายุ "มินดอลเล" (สิงหาคม 2553)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่าน ( 17-18 กรกฎาคม 2553)


 • ปี 2552
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ( 18-25 พฤศจิกายน 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ( 3-8 พฤศจิกายน 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคกลาง (ตุลาคม 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนศรีนครินทร์ (12-15 ตุลาคม 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุ "กีสนา" (30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานี (กันยายน 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ( 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สิงหาคม 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดระยอง ตราด จันทบุรี (21-22 กรกฎาคม 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพังงา สตูล ตรัง ระนอง (11-13 กรกฎาคม 2552)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย (17-18 มิถุนายน 2552)


 • ปี 2551
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม 2551

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของประเทศ ช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2551

 • บันทึกเหตุการณ์ฝนตกหนักและการเกิดพายุงวงช้างบริเวณจังหวัดระยอง (30 ตุลาคม 2551)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของประเทศ ช่วงเดือนกันยายน 2551

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำโขง ( 1-15 ส.ค. 51 )

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม จ.น่าน ( 18-20 ก.ค. 51 )

 • บันทึกเหตุการณ์พายุไซโคลน "นาร์กีส" ( 28 เม.ย. - 6 พ.ค. 51 )

 • บันทึกเหตุการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ( 30 ม.ค. 51 )


 • ปี 2550
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมจังหวัดยะลา นราธิวาส ( ธ.ค.50 )

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมชุมพรและสุราษฎร์ธานี ( ต.ค.50 )

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุ "เลกิมา" ( ต.ค.50 )

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม จ.เพชรบูรณ์ และ จ.เลย ( 10 ก.ย.50 )


 • ปี 2549
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคกลาง ( ก.ย.- ต.ค.49)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ ( ส.ค.-ก.ย.49)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่( ก.ค.49)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ ( พ.ค.49)

 • ปี 2548
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ตอนล่าง ( ธ.ค.48)
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ (21-27 ต.ค. 48)
 • บันทึกเหตุการณ์พายุโซนร้อน "ดอมเรย" (25-30 ก.ย. 48)
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ (12-15 ส.ค. 48)
 • บันทึกเหตุการณ์ฝนตกหนัก (13 ก.ค. 48)


 • ปี 2547
 • บันทึกเหตุการณ์พายุหมุ่ยฟ้าในเดือนพฤศจิกายน 2547

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือช่วงเดือนกันยายน 2547

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือ-ภาคอีสาน ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2547

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น "จันทู" ในเดือนมิถุนายน 2547

 • บันทึกเหตุการณ์โคลนถล่มภาคเหนือช่วงเดือนพฤษภาคม 2547


 • ปี 2546
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม ถึง 12 ธันวาคม 2546

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2546

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมภาคกลางในช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2546

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วม ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 ถึง 3 มกราคม 2546


 • ปี 2545
 • บันทึกเหตุการณ์น้ำเต็มเขื่อนภูมิพล (วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2545)

 • บันทึกเหตุการณ์น้ำท่วมระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2545


 • กลับไปหน้าแรก..

   
  บันทึกเหตุการณ์ภัยแล้ง
  ปี 2553
 • สรุปสถานการณ์ภัยแล้งช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 - เมษายน 2553


 • ปี 2548
 • สรุปสถานการณ์ภัยแล้งช่วงเดือนตุลาคม 2547 - เมษายน 2548 • กลับไปหน้าแรก..

  จัดทำโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
  เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป