แผนที่ลมชั้นบนระดับ850 ฟุต 2019/01/2019-01-12_w850.jpg
แผนที่อากาศย้อนหลัง
 
แผนที่อากาศผิวพื้น
แผนที่ลมชั้นบนระดับ850 ฟุต
แผนที่ลมชั้นบนระดับ 925 ฟุตที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
จัดทำโดย สสนก.