แผนที่ลมชั้นบนระดับ850 ฟุต 2018/01/2018-01-14_w850.jpg
แผนที่อากาศย้อนหลัง
 
แผนที่อากาศผิวพื้น
แผนที่ลมชั้นบนระดับ850 ฟุต
แผนที่ลมชั้นบนระดับ 925 ฟุตที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
จัดทำโดย สสนก.