แผนที่ลมชั้นบนระดับ 925 ฟุต lastest_w600.jpg〈=
แผนที่อากาศย้อนหลัง
 
แผนที่อากาศผิวพื้น
แผนที่ลมชั้นบนระดับ850 ฟุต
แผนที่ลมชั้นบนระดับ 925 ฟุตไม่มี File ข้อมูลวันดังกล่าวอยู่ในระบบ
ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา
จัดทำโดย สสน.