แผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เวลา 07.00 น.
แผนที่อากาศย้อนหลัง
 
แผนที่อากาศผิวพื้น
แผนที่ลมชั้นบนระดับ850 ฟุต
แผนที่ลมชั้นบนระดับ 925 ฟุต


จาก ถึง
Map ข้อมูลผลการ
ตรวจอากาศ
Weather Chart Upper Wind (5000 feet) Upper Wind (850 hPa) Upper Wind (600 meters)
7 เม.ย. 2020

07:00 น.  2020-04-07_surface_07.jpg
13:00 น.  2020-04-07_surface_13.jpg
19:00 น.  No Picture
01:00 น. (วันรุ่งขึ้น) No Picture
2020-04-07_w5000.jpg2020-04-07_w850.jpg 2020-04-07_w600.jpg No Data

  ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)