จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 539 สถานี
มีฝนตก 44 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กาญจนบุรี
อบต.เกาะสำโรง 3 0 2.4 2.4
 กำแพงเพชร
อบต.สลกบาตร 16.8 0 0.2 0.2
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 22.6 0 0 0
 ขอนแก่น
คำปลาหลาย 2 0 0 0
สถานีชุมชนป่าภูถ้ำ 9.2 0 0 0
วัดพิเสกประดิษฐิ์ 5.6 0 0 0
อบต.บ้านไผ่ 0.4 0 0 0
 จันทบุรี
ทต.ทับช้าง 8.8 0 0 0
 ฉะเชิงเทรา
อบต.คลองตะเกรา 0.4 5.2 5.2 5.2
 ชลบุรี
อบต.หนองบอนแดง 0.4 0 0 0
 ชุมพร
อบต.ทุ่งคาวัด 0.2 0 0.2 0.4
อบต.พระรักษ์ 0.2 0.4 0.6 2.6
 ตราด
อบต.ไม้รูด 0.6 4 4 4
ทต.หนองบอน 0.4 0 0 0
 นครพนม
ทต.ศรีสงคราม 18.4 0 0 0
 นครสวรรค์
อบต.บางตาหงาย 0.4 4 4 4
ศูนย์อปพร.อบต.ลาดยาว 0.8 0.4 0.4 0.4
 บึงกาฬ
ชุมชนบ้านบุ่งคล้า 0.2 6 6 6
ทต.บึงโขงหลง 6.6 0 0 0
 พิจิตร
ทต.โพทะเล 1.4 0 0 0.6
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 3 0 0 0
เทศบาลตำบลหอไกร 7.2 0 0 0
อบต.วังทรายพูน 6.4 0 0 0
ทม.ตะพานหิน 3.8 0 0 0
ทต.ทับคล้อ 0.4 0 0 0
 ลำปาง
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ 0.4 0 0 0
 สกลนคร
ทต.บัวสว่าง 15.8 0 0 0
ทต.พังโคน 14 0 0 2.2
อบต.คำตากล้า 19.6 0 0 0
อบต.ขัวก่าย 8 0 0 0
ทต.โคกสี 7.4 0 0 0
อบต.หนองแปน 0.8 0 0 0
อบต.นิคมน้ำอูน 7.4 0 0 0
 หนองบัวลำภู
อบต.ปางกู่ 3.8 0 0 0
อบต.นากอก 1.8 0 0 0
 อุดรธานี
ทม.บ้านดุง 0.2 1.6 1.6 1.6
ทต.บะยาว 0.2 0 0 0
อบต.บ้านยา 10.8 0 0 0
อบต.กุมภวาปี 8 0 0 0
 อุบลราชธานี
ทต.ตระการพืชผล 1 0 1 2
 เชียงราย
ทต.โยนก 0.6 0 0 0
 เพชรบูรณ์
อบต.ชนแดน 6 0 0 0
อบต.ศรีเทพ 3.6 0 0 0
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 1 0 0 0

หมายเหตุ:

 • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
  เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
 • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
  จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
 • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
  จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
 • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
  จนถึง 07:00 น. ของวันนี้