จำนวนสถานีออนไลน์ทั้งหมด 544 สถานี
มีฝนตก 362 สถานี
สถานี ฝนวันนี้(มม.) ฝนเมื่อวานนี้(มม.) ฝนย้อนหลัง3วัน(มม.) ฝนย้อนหลัง7วัน(มม.)
 กระบี่
อบต.คลองหิน 1.6 10.8 30.6 48.8
อบต.สินปุน 0.4 0 8.4 40.2
 กรุงเทพมหานคร
ร.ร.นวมิทรราชูทิศ เบญจมราชาลัย 19 5.2 6 17.8
 กาญจนบุรี
อบต.ทุ่งกระบ่ำ 1.6 1.4 3.4 4.8
อบต.หินดาด 0.8 3.6 17.2 24.2
ทต.ท่าขนุน 7.8 2.8 11.2 50.4
อบต.ไล่โว่ 0.4 6.8 7 55.6
อบต.เกาะสำโรง 37.6 0 1 12.4
อบต.หนองหญ้า 13.8 0 1.8 50.4
อบต.บ่อพลอย 2 0 20.2 31
อบต.ศรีมงคล 9 0 14.2 15.4
อบต.หนองลู 2.2 6 6.2 66
โรงเรียนบ้านไทรทอง 39.6 0.2 57.2 71.6
อบต.ดอนชะเอม 7.4 1.8 17 33.8
อบต.นาสวน 9.8 1.2 33.8 50.4
ทต.เขาโจด 2.4 0.8 4.8 4.8
 กำแพงเพชร
อบต.โพธิ์ทอง 22.8 2.6 2.6 16
ทต.ทุ่งทราย 13 0.6 0.6 22.4
อบต.ลานกระบือ 3 27.4 31.4 32.6
อบต.สลกบาตร 27.8 1.2 38.2 38.4
อบต.หนองไม้กอง 2 0 0 43.4
ทต.คลองลานพัฒนา 9.2 2.6 2.6 16
ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี 25.8 1.6 2.2 12.4
อบต.คลองขลุง 10.2 12.2 12.2 36
ทต.พรานกระต่าย 13.4 5.6 10.4 36.4
ชุมชนหนองปิ้งไก่ 21.2 8 8 9.6
อบจ.กำแพงเพชร 0.6 7.6 7.6 8
 ขอนแก่น
อบต.พังทุย 1.2 1 5.2 13.8
อบต.นาหนองทุ่ม 0.2 0 0 45.8
 จันทบุรี
อบต.นายายอาม 5 0.8 21.4 53.4
อบต.เทพนิมิต 10.8 8.2 8.2 50.2
ทต.ตะเคียนทอง 6.4 1.2 6.2 74.4
อบต.ขุนซ่อง 3.6 48.4 63.6 117.4
ทต.ปัถวี 8.4 5.6 43.8 55
ทต.พลิ้ว 42 2.8 166.4 200.6
 ฉะเชิงเทรา
อบต.บางขวัญ 45.2 66.6 80.6 97.8
อบต.ดอนฉิมพลี 28.2 7.8 8.6 58.6
ทต.ท่าข้าม 10.4 2.2 5.6 11.4
อบต.ท่ากระดาน 22.2 18.6 19 51.4
อบต.หนองแหน 55.4 3 3.6 42.4
อบต.คลองตะเกรา 4.6 0 40.4 64.8
 ชลบุรี
อบต.หนองบอนแดง 0.2 0.2 0.8 1.6
อบต.บ่อทอง 7.2 0.4 28.4 31.8
อบต.พลูตาหลวง 21.2 10.2 16.2 32.2
รพสต.บ่อวิน 0.6 1 24.2 26
 ชัยนาท
ทต.หันคา 21 0 0 20.4
ทต.บ้านกล้วย 4.6 0.2 1.8 11.4
ทต.สรรพยา 5.2 0 31.4 47.4
ทต.วัดสิงห์ 16 4.2 5.4 30
ทต.คุ้งสำเภา 49.4 7 14.6 27.4
ทต.แพรกศรีราชา 9.8 0 3 15.2
 ชัยภูมิ
อบต.โคกเริงรมย์ 4.6 0.2 0.8 5
อบต.ช่องสามหมอ 0.2 16.8 16.8 25.8
ตาดโตน 0.4 0 0 15
อบต.บ้านเจียง 17 1.2 4.8 18.6
 ชุมพร
อบต.หงษ์เจริญ 2 15.8 38.4 73.4
อบต.เขาไชยราช 9.2 7.4 40.4 52.2
อบต.ทุ่งคาวัด 0.4 19.6 49.6 73.6
อบต.ท่าข้าม 0.4 5.2 27.6 53.6
ทต.วังใหม่ 0.8 17.6 56.6 117
ทต.ปากตะโก 10.4 4.4 40.2 55
โรงเรียนปะทิววิทยา 4.8 7.2 32.6 42
อบต.เขาค่าย 24 5.6 46.4 112.4
 ตรัง
อบต.กะลาเส 8 2.8 18.4 30.6
 ตราด
อบต.สะตอ 0.8 17.6 89 148.6
อบต.ด่านชุมพล 1.6 52.6 308.2 415.4
ทต.หนองบอน 50.6 5.4 45.4 93
อบต.ไม้รูด 35.8 19.2 239.2 417.8
ทต.เกาะช้าง 20.8 4.8 203.4 333
ทต.ท่าพริกเนินทราย 5.6 1.2 101.4 272.6
เปร็ดใน 2 0.8 96 224.8
 ตาก
ทต.อุ้มผาง 8.2 1.8 4.4 38
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทต.สามเงา 5 2.6 2.6 12.8
วัดวังตะเคียน 15.6 0 0 13.4
อบต.พบพระ 4.6 4 10.8 16.4
อบต.แม่ระมาด 6.6 0 0 12.6
อบต.ตากออก 0.6 0 0 9
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 24.2 0 0 11.2
โรงเรียนแม่อมกิ 7.6 2.6 20.6 57.6
 นครนายก
อบต.นาหินลาด 7 22.8 34.4 45.8
อบต.ศรีกะอาง 14.4 20.4 31.6 40.4
อบต.ศรีจุฬา 10.4 5.4 5.4 27.4
 นครปฐม
อบต.นครชัยศรี 33.2 0.8 1.4 22.6
อบต.กำแพงแสน 39.2 0.4 1.4 38.4
ศาลาดิน 17 1 2 15.8
 นครราชสีมา
อบต.วังโรงใหญ่ 1.2 0 0 4.6
อบต.วังน้ำเขียว 8.8 0.2 1.6 40.6
 นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทายิการาม 0.2 20.6 34 37.2
อบต.นากะซะ 0.6 0.8 2 5
อบต.เทพราช 9.8 12.8 15.4 66.6
 นครสวรรค์
อบต.บางตาหงาย 29.6 0.8 0.8 0.8
อบต.แม่วงก์ 3 0.8 0.8 3
อบต.ตาคลี 22.2 9.6 12.4 14.4
ทต.ท่าตะโก 11.8 1.6 2.2 2.6
ทต.โกรกพระ 11 32.2 32.2 37.6
ทต.เก้าเลี้ยว 11.8 4.8 5.8 5.8
ทต.ไพศาลี 19 20.8 24 30
อบต.พิกุล 37.4 0 6 6
อบต.ตากฟ้า 1.6 2.6 2.6 9.8
อบต.เขาทอง 2.8 8.4 8.4 15.4
ทต.หนองบัว 29.2 7.6 7.6 19.6
 นนทบุรี
อบต.ราษฎร์นิยม 25 3.4 16.6 30.6
 นราธิวาส
ที่ว่าการอำเภอสุคีริน 0.4 4.8 18.6 49.2
รร.ตชด.บ้านไอร์บือแต 0.6 20.2 31 43
ทต.บูเก๊ะตา 0.2 9.8 20.2 40
อบต.บูกิต 0.8 1 2.6 6
ทต.ตันหยงมัส 0.6 0 12.8 33.4
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลรือเสาะ 0.2 0.4 1.4 9
ทต.สุไหงโก-ลก 1.8 2 10.4 33
ทต.แว้ง 0.4 0.6 24.6 43.2
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ 0.2 0 23.2 57
ที่ว่าการอำเภอจะแนะ 0.2 11.2 34.8 42.8
 น่าน
ฝายดงผาปูน 4 38.4 38.4 60.8
อบต.นาน้อย 6.8 0.4 0.6 1.6
ทต.บ่อเกลือใต้ 5.6 27.2 27.2 32.6
น่าน 17.6 12 12.4 14
สนามกีฬา ทต.บ่อแก้ว 8.6 0 1.8 14
อบต.นาไร่หลวง 7.4 15.6 16 41.6
สนามกีฬา อบต.ป่าคาหลวง 14.4 24.2 24.2 27.4
อบต.ไชยวัฒนา 3.8 11.8 11.8 15.2
อบต.ป่าคา 0.6 6.6 6.6 7.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำบ้านหลวง 22.2 14.4 14.4 26.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สะลา 17.4 16.2 16.6 37.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำพี้ 13.8 33.8 33.8 46.2
วัดบ้านดงผาปูน 4 41 41 66.4
อบต.อ่ายนาไลย 8 0.4 0.4 7
อบต.น้ำมวบ 8 0 0.2 2
ทต.กลางเวียง 11.6 2 2 5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เชียงกลาง 1 14.2 14.2 22
รพสต.หมอเมือง 42.6 5.8 5.8 13.8
 บุรีรัมย์
ทต.ห้วยราช 1.2 0 3.2 44.8
อบต.ละหานทราย 0.8 0 0 54
อ่างฯหนองกุดใหญ่ 2.6 0 2.6 47.2
อบต.หนองกง 0.2 0 14 22
อบต.ลำนางรอง 13.2 4.6 21.2 58.8
บ้านโคกพลวง 1.4 0 0 12.4
 ปทุมธานี
โรงเรียนวัดอู่ข้าว 3 1.2 3.8 67.4
อบต.บึงชำอ้อ 1.8 1.8 3.4 29
 ประจวบคีรีขันธ์
ทต.บางสะพานน้อย 0.2 3.2 29.4 49
อบต.เขาล้าน 13.4 3.6 29 33.4
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ 14.6 32.6 35.2 38.4
 ปราจีนบุรี
อบต.บุพราหมณ์ 3 4 6.6 15.8
อบต.ดงพระรามณ์ 14.4 3.6 5.4 30
ทต.กรอกสมบูรณ์ 4.8 4 12.6 35.2
อบต.วังท่าช้าง 11.6 8.8 30.6 75.8
 ปัตตานี
ที่ว่าการอำเภอไม้แก่น 17.8 5.2 29.2 37.4
ทต.มายอ 21.6 3.6 22.6 27.4
ปตร.ตุยง 17.4 0 36.6 38.4
ทต.ยะรัง 1.4 0 14.8 25.8
ชุมชนบ้านท่าด่าน 15.2 0 46.6 49.2
สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ 16 0 26 40.8
อบต.บานา 8.4 0 15.2 15.2
สถานีฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านลุตง 2.6 0 45.6 55.2
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดง 18 0 64.2 87.8
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี 6.8 0 25 41
 พระนครศรีอยุธยา
ทต.บางไทร 16.8 1.2 23.4 25.4
 พะเยา
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาจิ 25.6 2.8 2.8 7.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำเงิน 7.4 2.6 2.8 13
ทต.แม่ใจ 4 2 2.2 4
อบต.แม่ใส 8.6 0 0 26.6
สะพานน้ำงิม 7.6 14.2 14.2 18
สะพานน้ำเงิน 2 1 1.8 5
สะพานบ้านขุนควร 10.2 5.4 5.6 10.6
สะพานน้ำม่าว 10.8 5.8 5.8 7
สะพานน้ำปี้ เชียงม่วน 25.2 23.8 23.8 24.8
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ แม่จั้วะ 16 9.2 9.4 25.6
สถานีโทรมาตรฯ สะพานน้ำแม่จั้วะ 29 5.6 9.4 26.4
อบต.แม่อิง 6.2 4.2 4.2 46.6
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำงิม 9 8.6 8.6 16
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ปุง 14 1.8 1.8 8
สถานีโทรมาตรฯ หน่วยศึกษาฯ น้ำม่าว 5.4 3.4 3.4 5.4
ทต.เชียงม่วน 40.8 14.4 14.4 15.8
ทต.ปง 6.2 6.4 6.4 15
ทต.หย่วน 2.4 2.6 5.4 20.8
 พังงา
อบต.ทับปุด 25.6 4.6 22 77.2
อบต.บางวัน 9.8 13.8 115.4 197.2
 พัทลุง
อบต.ป่าพะยอม 0.2 0.2 4.2 22.2
 พิจิตร
ทต.ทับคล้อ 13.6 3.6 19 29.4
เทศบาลตำบลหอไกร 2.2 1.6 1.6 2
ทม.ตะพานหิน 32.6 3 3.4 7
อบต.โพธิ์ประทับช้าง 8 6.4 6.6 68.2
ทต.โพทะเล 5 16 21 23
อบต.หนองโสน 4 0 0 8.4
อบต.วังงิ้ว 10.4 0 16.6 30.4
ทต.สามง่าม 6 29.6 37.8 75.4
อบต.วังทรายพูน 7.2 1.2 28.4 32.6
 พิษณุโลก
ทต.เนินมะปราง 0.2 7.4 7.4 9.2
ทต.บางระกำเมืองใหม่ 6.2 26.2 26.2 49.8
อบต.บ้านไร่ 4.6 12 22 51.6
โครงการชลประทานพิษณุโลก 25.6 3 20.2 20.2
อบต.วัดโบสถ์ 11.6 11.8 12.6 18.6
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 ต.วังทอง 10.2 0 22.6 37.4
นครป่าหมาก 0.2 1.4 1.6 18.8
อบต.พรหมพิราม 1.2 0 0 11
 มหาสารคาม
อบต.โนนแดง 0.2 0 1 16
 ยะลา
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 8.2 2 51.4 57.6
ชุมชนบ้านควน 1 40.6 0 33.2 59.4
อบต.กาบัง 1.2 0 27 41
ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง 15.2 0 14.2 14.2
ชุมชนบ้านควน 2 42.2 0 31.4 68
 ยโสธร
อบต.บึงแก 0.2 0 0 0
ชุมชนตูม 3.2 0 0 66.8
อบต.ทุ่งนางโอก 0.2 0 0 33.6
 ระนอง
อบต.บางใหญ่ 16.2 28.8 85.2 169.2
ทม.ระนอง 25.8 37 164 226.6
อบต.บางหิน 1.2 1.4 5 5.8
 ระยอง
อบต.บ้านแลง 5 0 28 36.2
ทต.บ้านนา 16.8 4.2 59.4 99
ชุมชนประแส 7 12.6 13 58.2
 ราชบุรี
ทต.สวนผึ้ง 14.2 8.2 8.4 19
บ้านหนองตาจอน 0.4 0 0 4.4
ทต.เขาขวาง 9 9.2 9.4 11.8
อบต.ป่าหวาย 10.6 16.2 16.2 19.4
 ร้อยเอ็ด
ทต.ชุมพร 0.2 0.2 0.2 0.2
อบต.หนองหมื่นถ่าน 1.2 0.2 1.6 46.8
 ลพบุรี
อบต.ชอนสารเดช 0.2 0 1.8 60.4
อบต.หนองมะค่า 8.8 1.6 1.6 55
อบต.ท่ามะนาว 1.8 0 0 39
 ลำปาง
ทต.บ้านใหม่ 19.6 6.6 6.6 10
ชุมชนแม่ตาลน้อย 40.4 39.8 40 46
อบต.แม่พริก 30.8 0 0 10
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนงาว 0.6 0.4 1.8 5.2
อบต.หนองหล่ม 42.4 3.8 6.6 28.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแหง 8.4 3.2 7.4 9
อบต.บ้านแหง 22 11.4 11.4 28.2
ทต.เสริมงาม 0.6 0.2 0.4 5.4
อบต.บ่อแฮ้ว 35.6 5.6 12.4 22.2
อบต.นายาง 0.4 0 2.6 7.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่หวด 0.4 6.4 6.4 7.2
อบต.แจ้ซ้อน 9 9 9 37.8
ทต.แม่เมาะ 14 0.4 4 41.8
อบต.บ้านกิ่ว 6.6 0 1 6.6
ทต.ลำปางหลวง 9.2 0 5.6 16.8
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ตีบ 21.2 14 14 20.4
 ลำพูน
ทต.ป่าซาง 27.2 15 32.2 35.8
ทต.วังดิน 4.4 3.2 3.4 18
ศูนย์อปพร. ทต.บ้านธิ 49.8 26 34.8 51.8
ทต.บ้านโฮ่ง 3 1.4 1.4 5
ทต.ทุ่งหัวช้าง 1.4 0 11.4 25
ทต.ทาสบเส้า 36.6 49 59.4 64
สวนสาธารณะกู่ช้าง ทต.ลำพูน 12 25.8 51 103
 ศรีสะเกษ
อบต.ตาอุด 4.2 0 20.6 62.8
อบต.ขะยูง 1.6 0 0.6 17.2
อบต.สุขสวัสดิ์ 8 0 23.6 40
วัดบ้านน้ำเย็น 4.2 0 9 20.8
 สงขลา
อบต.พิจิตร 0.2 0.2 0.6 0.8
 สตูล
ชุมชนบ้านโคกพะยอม 1.2 0 30 46.4
อบต.ป่าแก่บ่อหิน 0.4 0 27.8 42.4
 สมุทรปราการ
อบต.ศีรษะจรเข้น้อย 6 16.8 17 30.8
อบต.แหลมฟ้าผ่า 1.6 11 61.2 64.4
 สมุทรสงคราม
อบต.ปลายโพงพาง 1.8 0 0.4 12.6
 สมุทรสาคร
อบต.บางกระเจ้า 0.4 1 43 60.4
 สระบุรี
อบต.วังม่วง 1.8 0.2 12 39.2
 สระแก้ว
รพสต.ท่าข้าม 0.2 0.4 1.8 6.2
 สิงห์บุรี
อบต.โพธิ์ชัย 9 3 3.8 65.8
 สุพรรณบุรี
อบต.นิคมกระเสียว 19.8 0 0 5.8
อบต.หนองผักนาก 21.2 0 0.6 46.6
ทต.เจดีย์ 1.4 0 18.4 25.4
 สุราษฎร์ธานี
อบต.บ้านเสด็จ 18.8 0 0 0
ทม.ท่าข้าม 0.8 4.8 9.4 28.2
อบต.พะแสง 5 4.2 24.2 51.8
อบต.คลองศก 6.6 4.6 21.6 41
ชุมชนบ้านทับคริสต์ 21.8 7.6 36.4 58.6
 สุรินทร์
อบต.บ้านจารย์ 5.4 0 2 35.8
อบต.จอมพระ 2.4 0 0 16
ชุมชนหนองใหญ่ 15.2 0 10.4 36.6
อบต.กังแอน 12.8 0 0.2 45.4
อบต.นอกเมือง 4.4 0 1.4 5.6
 สุโขทัย
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำห้วยท่าแพ 0.2 0 0 0
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำสิน 0.4 0 0 0
ทต.ลานหอย 40 0 0 2
ทต.บ้านโตนด 9.8 5 5 26.6
ทต.กงไกรลาศ 2 0.4 1 23.6
สถานีดับเพลิง ทต.หาดเสี้ยว 2.6 0 0 0.6
ทต.ทุ่งเสลี่ยม 2.4 0 0.2 0.2
ทต.ศรีสำโรง 10.8 0 2.2 6.2
 หนองคาย
สวนสาธารณะหนองถิ่น ทม.หนองคาย 0.4 0 0 7.8
อบต.จุมพล 1.2 0 0 5.2
 หนองบัวลำภู
อบต.นาคำไฮ 0.2 0 0 5
 อุดรธานี
ทม.บ้านดุง 0.2 1.2 3.4 38
ทต.บะยาว 1.2 0 0 23
เทศบาลตำบลบ้านผือ 0.4 0.6 0.6 0.6
อบต.บ้านยา 0.8 0 0 24
อบต.กุมภวาปี 3.8 0.6 3.2 50.2
 อุตรดิตถ์
ทต.ตรอน 0.2 2.8 5.4 20.4
อบต.ท่าแฝก 5 0.8 1 5.4
ทต.บ้านโคก 17.8 0 0.6 24.2
 อุทัยธานี
ทต.สว่างอารมณ์ 30 10.6 11.2 11.2
ทต.ทัพทัน 31 6.2 9 11.2
ทต.หนองฉาง 20 1.8 1.8 25.4
อบต.สะแกกรัง 32.4 9.2 13.6 19.8
ทต.หนองขาหย่าง 27.8 9 9.4 39
อบต.ห้วยคต 4 3.8 3.8 24.4
ศูนย์อปพร. อบต.บ้านไร่ 13 0.4 0.4 11.8
อบต.ลานสัก 24 2 2.2 17
 อุบลราชธานี
อบต.โคกชำแระ 1 0 3.2 32.6
ทต.น้ำยืน 3.6 0.2 20.8 34.2
อบต.บ้านแมด 3.2 0 49.8 103.6
อบต.แก้ง 2.4 0 4 58.2
อบต.ระเว 1.2 0 0 16.6
ทต.นาส่วง 5.2 0 4.4 71.2
อบต.นาโพธิ์กลาง 0.8 0 0.2 7.2
 อ่างทอง
อบต.บ้านพราน 6.6 1.8 5.6 13.6
 เชียงราย
เครือข่ายลุ่มน้ำลาว 24 11.6 11.6 23.8
สุสานคริสเตียน 5.4 18.8 18.8 37.2
อบต.เทอดไทย 0.2 22 22 44.4
ทต.เวียงป่าเป้า 10.2 17.8 17.8 18.6
ทต.แม่สรวย 29.4 12.6 13 16.8
 เชียงใหม่
ทต.ไชยปราการ 11 9.4 9.4 14.4
ทต.ดอยสะเก็ด 9 24.8 24.8 38.8
ทต.บ้านหลวง 0.4 5.4 5.6 14
รพสต.บ้านหนองไคร้ 6 27 28.8 62.4
ทต.สันติสุข 11.4 20 21.8 31.2
ทต.บ้านโป่ง 13.8 16 16.6 18.2
ทต.บ้านปง 21 0.4 17.2 33.4
ชุมชนบ้านแม่ละอุป 7.8 7 7 10.6
อบต.เวียง 6.6 0 0 3.2
อบต.หางดง 0.6 0 0 19.4
ทต.สันนาเม็ง 10.4 12.2 14.8 17.2
อบต.ท่าตอน 6.4 0.4 2 3
ทต.สันกำแพง 47 12 12 16.8
อบต.บ้านกาด 18.4 16.4 17 29.6
ทต.ช้างเผือก 0.2 3.2 4.8 6.4
ทต.แม่นะ 15.8 16.2 19.6 28.6
อบต.สบแม่ข่า 18.2 3.2 3.8 20.2
ป่าสักงาม 8.4 5.2 5.8 36.2
แม่หาด 2 1 14.8 39.4
ทต.จอมแจ้ง 9.4 0 0 3.6
อบต.เปียงหลวง 11.6 26.4 26.4 33.6
 เพชรบุรี
ทต.ท่ายาง 2.6 0 5.4 24.4
อบต.บางครก 1.2 0 0 2.8
อบต.เขากระปุก 3.8 0 0.2 6
 เพชรบูรณ์
อบต.หนองไผ่ 0.4 0.4 1.2 5.8
อบจ.เพชรบูรณ์ 0.2 9 10.2 14.4
อบต.บึงสามพัน 0.2 8.2 8.2 10
ตำบลซับสมบูรณ์ 6.4 18 18 33.6
อบต.ชนแดน 0.2 18.8 34.8 46.8
ทม.วิเชียรบุรี 5.2 7 7.2 23.8
อบต.ศรีเทพ 2 8.4 8.4 11.6
ทต.ตาลเดี่ยว 0.6 0 0 12.2
ลานกีฬา อบต.วังโป่ง 5.2 26.4 50.4 66.4
 แพร่
ทต.เด่นชัย 5.2 0 0.2 20.2
ทต.หนองม่วงไข่ 19 10.8 19.6 21.8
ทต.ป่าแมต 1.2 0 0.6 5.6
อบต.ร้องกวาง 2.8 19.4 19.6 33.4
อบต.วังชิ้น 4.6 0 0 4.8
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สูงเม่น 0.6 0 15 31.4
สะพานแม่แคม 9.4 0 41.4 46.4
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่สอง 31.2 4 4 20.6
ชุมชนห้วยไร่ 5.4 0 1.6 7
อบต.บ้านกลาง 14 10.8 11 13.2
อบต.ทุ่งแล้ง 10.2 0 14.8 25.2
หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่ถาง 11 32.4 39.2 53
สะพานน้ำแม่ต้า 1.4 0 0.8 2.2
ทต.ช่อแฮ 0.6 0 2.4 7.6
สะพานแม่คำมี 4.6 25.2 25.2 35.6
สะพานน้ำแม่สิน 16.8 0 0.8 16.2
 แม่ฮ่องสอน
อบต.ปางมะผ้า 5.2 1.8 1.8 1.8
ทต.ขุนยวม 2.4 3.2 6 9.8
บ้านสันติชล 10.4 13.2 13.8 15
อบต.ปางหมู 7.6 0.8 3.2 18
อบต.แม่คง 0.2 0 0 11

หมายเหตุ:

 • ฝนวันนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตก นับตั้งแต่ 07:00 น. ของวันนี้ถึงปัจจุบัน
  เช่น รายงานเมื่อ 14:00 คือฝนที่ตกตั้งแต่ 07:00 ถึง 14:00
 • ฝนเมื่อวานนี้ คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อวานนี้
  จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
 • ฝนย้อนหลัง3วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 4 วันที่แล้ว
  จนถึง 07:00 น. ของวันนี้
 • ฝนย้อนหลัง7วัน คือ ปริมาณฝนที่ตกนับตั้งแต่ 07:00 น.ของเมื่อ 8 วันที่แล้ว
  จนถึง 07:00 น. ของวันนี้