18 มีนาคม 2562 - 24 มีนาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 102.2
[ อบต.ไม้รูด ต.ไม้รูด จ.ตราด ]