12 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 119.8
[ อบต.ชัยบุรี ต.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ]