7 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 178.2
[ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ต.ธารโต จ.ยะลา ]