12 มิถุนายน 2562 - 18 มิถุนายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 344.4
[ อบต.ไม้รูด ต.ไม้รูด จ.ตราด ]