29 พฤษภาคม 2563 - 4 มิถุนายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 188
[ จุดชมวิว 1715 ต.ภูคา จ.น่าน ]