29 กรกฎาคม 2563 - 4 สิงหาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 400
[ หน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำน้ำคาง (ดอยวาว) ต.ศรีภูมิ จ.น่าน ]