15 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 289
[ ทต.หนองเลิง ต.หนองเลิง จ.บึงกาฬ ]