16 กุมภาพันธ์ 2563 - 18 กุมภาพันธ์ 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 114
[ โรงเรียนปะทิววิทยา ต.บางสน จ.ชุมพร ]