2 มิถุนายน 2563 - 4 มิถุนายน 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 125
[ ทต.ลำแก่น ต.ลำแก่น จ.พังงา ]