19 สิงหาคม 2562 - 21 สิงหาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 175.2
[ ทต.กลางเวียง ต.กลางเวียง จ.น่าน ]