17 มิถุนายน 2562 - 19 มิถุนายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 239.6
[ อบต.ไม้รูด ต.ไม้รูด จ.ตราด ]