2 สิงหาคม 2563 - 4 สิงหาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 289.6
[ หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำกอนฝั่งซ้าย ต.พญาแก้ว จ.น่าน ]