11 พฤศจิกายน 2562 - 13 พฤศจิกายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 82
[ ทต.แว้ง ต.แว้ง จ.นราธิวาส ]