13 มกราคม 2562 - 15 มกราคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 31.8
[ อบต.ไม้ขาว ต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต ]