15 มกราคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 29.8
[ อบต.แหลมฟ้าผ่า ต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ ]