13 พฤศจิกายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 56
[ สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ต.ธารโต จ.ยะลา ]