24 มีนาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 83.4
[ อบต.ไม้รูด ต.ไม้รูด จ.ตราด ]