21 สิงหาคม 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 64.4
[ ทต.โคกสี ต.โคกสี จ.สกลนคร ]