4 สิงหาคม 2563
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 145.8
[ อบต.บึงกาฬ ต.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ]