19 มิถุนายน 2562
ปริมาณฝนสะสม (mm.) สูงสุด 33.8
[ ทต.ศรีสำโรง ต.สามเรือน จ.สุโขทัย ]