16 ม.ค. 2562 21:00 น.
ปริมาณฝน (mm.) สูงสุด 16.8
[ ที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส ]