ปริมาณฝนรวมในช่วง 24 ชม. จำนวน 114 สถานี วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ป้อน วัน และชนิดข้อมูล
ข้อมูลตรวจวัด ณ เวลา 7:00 น.
เลือกได้ ตั้งแต่ 2001-07-31
วันที่

<< วันก่อนหน้า                 วันต่อไป >>
แสดงผลข้อมูลที่สืบค้น
ประเภทข้อมูล ปริมาณฝนรวมในช่วง 24 ชม.
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

จัดทำโดย :
Produced by :
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
HAII