สถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก (รายชั่วโมง)
(1) ส.หล่มเก่า
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 199.02 m. ฝั่งขวา 198.65 m.
(2) ส.หล่มสัก
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 155.77 m. ฝั่งขวา 157.30 m.
(3) ส.เขื่อนห้วยป่าแดง
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
(4) ส.เพชรบูรณ์
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 109.88 m. ฝั่งขวา 110.00 m.
(5) ส.หนองไผ่
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 88.77 m. ฝั่งขวา 87.06 m.
(6) ส.วิเชียรบุรี
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 60.76 m. ฝั่งขวา 60.98 m.
(7) ส.บัวชุม
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 45.37 m. ฝั่งขวา 48.54 m.
(8) ส.ปตรลำสนธิ
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 69.34 m. ฝั่งขวา 63.38 m.
(9) ส.เขื่อนพระราม 6
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 11.04 m. ฝั่งขวา 12.08 m.
(10) ส.เหนือเขื่อนป่าสัก
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : 0 ม.ม.
ระดับน้ำ : 37.61 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับเก็บกักปกติ 42 m.
(11) ส.ท้ายเขื่อนป่าสักPa Sak Jorasit
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 30.06 m. ฝั่งขวา 30.36 m.
(14) ชลประทานเสาไห้
ข้อมูลล่าสุด : 25 มี.ค. 2557     16:00
ปริมาณน้ำฝน : - ม.ม.
ระดับน้ำ : - ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง : ฝั่งซ้าย 15.25 m. ฝั่งขวา 13.82 m.
ที่มา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สสนก.