สถานการณ์น้ำจากระบบโทรมาตรลุ่มน้ำมูล (ราย15นาที)
สถานีโพนทอง (TMN02)
ข้อมูลล่าสุด : 25 มิ.ย. 2552    17:30
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝน ปัจจุบัน : - มม.
สถานีฝายยโสธร-พนมไพร(TMN03)
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝน ปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 118.40 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 18.90 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 127.17 ม. ฝั่งขวา 127.82 ม.
สถานีฝายธาตุน้อย (TMN04)
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝน ปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 110.31 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 16.80 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 121.98 ม. ฝั่งขวา 121.95 ม.
สถานีฝายราษีไศล (TMN05)
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝน ปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 110.84 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 8.40 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 122.40 ม. ฝั่งขวา 122.40 ม.
สถานีฝายบ้านป่าใต้ (TMN06)  
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝน ปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 0.00 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
สถานีศรีรัตตนะ (TMN07)  
ข้อมูลล่าสุด : 25 มิ.ย. 2552    17:30
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝน ปัจจุบัน : - มม.
สถานีบ้านวังยาง (TMN08)
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝน ปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 107.42 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 86.20 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 116.22 ม. ฝั่งขวา 118.32 ม.
หมายเหตุ :  ปริมาณน้ำฝนสะสมวันนี้ หมายถึง ปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7.00 น.
Cumulative Rainfall Today = Rainfall since 7.00 AM.
  ปริมาณน้ำฝนปัจจุบันหมายถึง ปริมาณน้ำฝนราย 15 นาที
Rainfall present = Rainfall every 15 mins.

สถานีฝายลำเซบาย (TMN09)  
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝน ปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 0.00 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : - ลบ.ม./วิ
สถานีฝายอำนาจเจริญ (TMN10)
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 109.18 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 11.30 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 118.60 ม. ฝั่งขวา 118.70 ม.
สถานีพนา (TMN11)    
ข้อมูลล่าสุด : 25 มิ.ย. 2552    17:30
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน : - มม.
สถานีฝายลำเซบก (TMN12)
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 106.43 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 2.20 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 119.75 ม. ฝั่งขวา 119.75 ม.
สถานีเดชอุดม (TMN13)  
ข้อมูลล่าสุด : 25 มิ.ย. 2552    17:30
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน : - มม.
สถานีอุบลราชธานี (TMN14)
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 106.48 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 31.90 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 114.23 ม. ฝั่งขวา 112.69 ม.
สถานีพิบูลมังสาหาร (TMN15)
ข้อมูลล่าสุด : 08 มี.ค. 2553    14:15
ปริมาณฝนสะสมวันนี้ 0.0 มม.
ปริมาณน้ำฝนปัจจุบัน : - มม.
ระดับน้ำ : 106.28 ม.(รทก.)
อัตราการไหล : 284.00 ลบ.ม./วิ
ระดับตลิ่ง ม.(รทก.) : ฝั่งซ้าย 111.75 ม. ฝั่งขวา 112.10 ม.
ที่มา : สำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำร่วมกับสำนักชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน
จัดทำโดย : สสนก.