ปิดหน้านี้
วัดใหม่ดงสัก
ที่ตั้ง : ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : 1605568.49 N , 478320.4 E
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : 851.2 ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 58.395 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 77.935 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 72.438 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 65.68 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 66.18 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 77.63 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 60.64 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 10-05-2549 00:00 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 66.81 ม.(รทก.) 24-05-2550 03:45 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 0 ม.(รทก.) 26-03-2552 00:15 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : 60 ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 60.76 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 61.73 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)