ปิดหน้านี้
บ้านแม่น้ำน้อย
ที่ตั้ง : ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : 1596947.3 N , 478975.09 E
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : 690 ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 56.645 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 73.629 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 64.345 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 62.6 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 63.1 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 72.7 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 57.29 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 10-05-2549 00:00 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 555.37 ม.(รทก.) 25-11-2552 06:00 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 0 ม.(รทก.) 14-12-2549 13:00 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 56.72 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 61.18 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)