ปิดหน้านี้
วัดวังโพธิการาม
ที่ตั้ง : ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : 1560641.21 N , 515009.76 E
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : 853.2 ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 29.856 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 54.787 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 49.209 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 40.14 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 40.64 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 54.69 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 33.44 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 10-05-2549 00:00 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 40.95 ม.(รทก.) 09-08-2551 11:00 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 9.99 ม.(รทก.) 23-11-2549 11:30 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : 70 ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 33.41 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 40.28 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)