ปิดหน้านี้
วัดท่าแย้
ที่ตั้ง : ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : 1526728.05 N , 543633.77 E
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : 100 ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 43.036 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 48.956 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 48.606 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 46.52 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 47.02 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 48.24 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 42.51 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 10-05-2549 00:00 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 555.37 ม.(รทก.) 18-11-2552 13:45 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 0 ม.(รทก.) 14-12-2549 16:00 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : 60 ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 43.34 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 44.69 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)