ปิดหน้านี้
โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
ที่ตั้ง : ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : 1540624.72 N , 554124.34 E
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 18.761 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 30.879 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 32.001 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 26.5 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 27 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 31.21 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 22.11 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 10-05-2549 00:00 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 23.75 ม.(รทก.) 18-08-2552 13:30 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 0 ม.(รทก.) 14-12-2549 15:15 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 22.3 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 22.61 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)