ปิดหน้านี้
บ้านนาพลแสน
ที่ตั้ง : ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : 1498868.96 N , 539406.95 E
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : 100.2 ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 93.893 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 107.149 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 103.383 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 96.9 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 97.4 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 106.94 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 94.47 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 10-05-2549 00:00 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 104.3 ม.(รทก.) 18-11-2551 06:15 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 0 ม.(รทก.) 24-12-2550 00:15 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : 50 ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 94.3 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 96.16 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)