ปิดหน้านี้
บ้านหนองบัว
ที่ตั้ง : ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : 1554163.3 N , 548318.56 E
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : 1000 ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 21.506 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 32.029 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 31.155 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 28.64 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 29.14 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 27 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 22.93 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 21-11-2549 15:45 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 33.09 ม.(รทก.) 25-05-2550 11:00 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 0 ม.(รทก.) 22-12-2551 15:30 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : 25 ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 23.09 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 23.95 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)