ปิดหน้านี้
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(วัดใต้)
ที่ตั้ง : ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ :
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 13.545 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 28.224 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 24.595 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 24.1 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 24.6 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 28.03 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 15.49 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 21-11-2549 15:45 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 29.08 ม.(รทก.) 29-11-2549 07:15 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 0 ม.(รทก.) 15-05-2552 00:15 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : 20 ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 21.63 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 23.02 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)