ปิดหน้านี้
เขื่อนแม่กลอง
ที่ตั้ง : ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ :
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 14.364 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 26.811 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 25.915 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 25.42 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 25.92 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 25.9 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 21.13 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 21-11-2549 15:45 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 23.47 ม.(รทก.) 29-11-2549 06:30 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 0 ม.(รทก.) 22-01-2550 17:00 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : 20 ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 21.58 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 22.29 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)