ปิดหน้านี้
โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
ที่ตั้ง : ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : 1566798.37 N , 547111.67 E
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : 150.3 ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 40.983 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 49.173 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 49.667 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 46.55 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 47.05 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 49.21 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 41 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 21-11-2549 15:30 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 51.16 ม.(รทก.) 04-02-2551 12:30 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 0 ม.(รทก.) 22-12-2551 15:30 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : 40 ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 40.72 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 42.72 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)