ปิดหน้านี้
วัดหนองปรือ
ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
ลุ่มน้ำ : แม่กลอง
รหัสลุ่มน้ำ : 14
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ : 1614866.62 N , 549664.84 E
ข้อมูลพื้นฐานสถานี
สถานที่ตั้ง
ความจุลำน้ำ : 100 ลบ.ม./วินาที
ระดับท้องน้ำ : 125.341 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งซ้าย : 132.066 ม.(รทก.)
ระดับตลิ่งขวา : 131.627 ม.(รทก.)
ระดับเตือนภัย : 130.5 ม.(รทก.)
ระดับวิกฤติ : 131 ม.(รทก.)
ค่าหมุดระดับ : 132.22 ม.(รทก.)
ค่าศูนย์เสาระดับ : 125.92 ม.(รทก.)
เริ่มตรวจวัด : 21-11-2549 15:15 น.
ระดับน้ำสูงสุดที่เคยเกิด : 555.37 ม.(รทก.) 14-09-2550 00:00 น.
ระดับน้ำต่ำสุดที่เคยเกิด : 9.99 ม.(รทก.) 26-11-2549 01:30 น.
ข้อมูลสถิติ : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจวัด
เครื่องวัดน้ำฝน : เครื่องวัดน้ำฝน Tipping Bucket Nova LYNX
เครื่องวัดระดับน้ำ : เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติแบบ Buble Gauge รุ่น Pumppro 6150
ความยาวท่อลม : 20 ม.
ระดับท่อลมด้านบน : 126.2 ม.(รทก.)
ระดับท่อลมด้านล่าง : 128.11 ม.(รทก.)
 ปิดหน้านี้

ที่มา : กองพัฒนาระบบสารสนเทศ (กพส-ผ.) ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (อวท.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
จัดทำโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)